Strādā vesels

Azbests darba vidē

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par azbestu darba vidē. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.
Šis tests tapis sadarbībā ar RSU Darba drošības un vides veselības institūtu.

Tests tapis sadarbībā ar: RSU Darba drošības un vides veselības institūts

Drukāt Sākt testu

1.Apzīmējiet, kur var sastapt azbestu?

Nākamais jautājums

2.Jūs plānojat veikt azbestu saturošas siltumizolācijas demontāžu. Kad Valsts darba inspekcijai ir jāiesniedz iesniegums par paredzēto darbu ar azbestu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kādēļ azbestu saturoši materiāli ir bīstami nodarbināto un arī apkārtējo cilvēku veselībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Cik bieži jāveic periodiskās obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem, kas veic šīfera jumta demontāžu (faktiskā azbesta šķiedru koncentrācija ir 0,03 šķiedras/kubikcentimetrā, aroda ekspozīcijas robežvērtība - 0,1 šķiedras/kubikcentimetrā)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Atzīmējiet, kas no minētā pieder pie bīstamajiem atkritumiem!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kāda ir azbesta aroda ekspozīcijas robežvērtība darba vides gaisā, rēķinot vidējo daudzumu astoņās stundās?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Jūs plānojat veikt siltumizolācijas mezgla rekonstrukciju, bet neesat pārliecināts, vai siltumizolācija satur azbestu. Jums ir jāveic materiālu inventarizācija. Kuri no apgalvojumiem ir patiesi par azbesta inventarizāciju?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8. Cilvēkam, atrodoties vidē, kurā ir azbesta šķiedras, un tās ieelpojot, var attīstīties dažādas azbesta izraisītas slimības. Kuras no minētajām ir tipiskas slimības, ko izraisa azbests?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Atzīmējiet, kuri apgalvojumi par darba apģērbu ir patiesi, ja darbā iespējams kontakts ar azbestu!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Azbestu saturošus atkritumus ir iespējams nodot deviņos Latvijas atkritumu poligonos, kuriem izdota A kategorijas atļauja darbībām ar azbestu. Tomēr visus azbestu saturošos atkritumus apglabā vienā poligonā. Kur tas notiek?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Atzīmējiet, kas no minētā jāievēro, veicot azbesta demontāžu!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuras aizsardzības klases respiratori jālieto, lai pasargātu darbinieku no azbesta šķiedru ieelpošanas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Cik ilgi jāglabā obligāto veselības kartes darbiniekiem, kas strādājuši ar azbestu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kuros no minētajiem gadījumiem pasūtītājam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iesniegumu par paredzēto darbu ar azbestu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Azbestu saturošo atkritumu iepakojumam maksimāli jānovērš azbesta šķiedru izdalīšanās vidē, tādēļ, lai iepakotu tādus azbestu saturošus atkritumus, kuros azbesta šķiedras ir vāji saistītas, ir ieteicams lietot dubultu iepakojumu. Kāda materiāla maisus vislabāk izvēlēties?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu