Strādā vesels

Bioloģiskie riska faktori

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vides bioloģiskajiem riska faktoriem. Šajā testā ir 19 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Arodinfekcija ir infekcijas slimība, ar kuru cilvēks var inficēties, pildot darba pienākumus. Kādā veidā cilvēks var nonāk saskarē ar arodinfekciju izraisītājiem?

Nākamais jautājums

2.Kas no minētā ir bioloģiskie aģenti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Lai samazinātu risku saslimt ar bioloģisko aģentu pārnestām slimībām, nepieciešams regulāri mazgāt rokas. Kuros no zemāk minētajiem gadījumiem obligāti jāmazgā rokas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Ko no minētā nedrīkst darīt, ja darbinieks strādā ar asiem priekšmetiem, ar kuriem saduroties, viņš var inficēties ar slimībām, ko var pārnest ar asinīm?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Pelējuma sēnīte spēj izraisīt alerģiskās slimības (piemēram, bronhiālo astmu). Atzīmējiet, kuri apgalvojumi par pelējuma sēnīti kā darba vides riska faktoru ir patiesi!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kas no minētā ir arodinfekcija, pret ko obligāti vakcinējami darbinieki, ja pastāv iespēja, ka darba vidē viņi var inficēties ar minēto slimību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Atzīmējiet, kurām darbinieku grupām tipiski pastāv paaugstināts risks saslimt ar vīrushepatītu A?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kas no minētā jāņem vērā, novērtējot darba vides riskus, ja darbinieks var būt pakļauts bioloģisko aģentu iedarbībai darba vidē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Atzīmējiet, kuri apgalvojumi ir patiesi attiecībā uz praktikantu vakcinēšanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Darba vidē ar leģionellozi visbiežāk saslimst darbinieki, kas veic dažādu tehnisko iekārtu apkopes. Kurās iekārtās visbiežāk var savairoties slimības izraisītāji - Legionella pneumophila un tai radniecīgās baktērijas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kuros no minētajiem gadījumiem jānoformē akts par nelaimes gadījumu darbā ar inficēšanās risku bez tūlītējas darbnespējas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Atzīmējiet, kas no minētā var samazināt risku saslimt darba vidē ar tuberkulozi!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Cimdi var pasargāt darbiniekus no inficēšanās ar slimībām, ko pārnes ar asinīm. Kuri apgalvojumi par cimdu lietošanu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Pret B hepatītu obligāti vakcinējami darbinieki, kuri regulāri, pildot darba pienākumus vai mācībās, nonāk tiešā saskarē ar pacientiem vai cilvēku bioloģiskajiem materiāliem, kas var saturēt vai pārnest B hepatīta vīrusu, vai ar šiem materiāliem piesārņotiem objektiem. Ko nozīmē regulāri?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kā sauc slimību, kuru izraisa tādu patogēnu baktēriju ieelpošana, kas savairojušās kondicionēšanas un ventilācijas iekārtās vai ūdens kondensātā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kuri no minētajiem piesardzības pasākumiem var samazināt risku, ka piesūksies ērce?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Kuri nodarbinātie ir riska grupā attiecībā uz saslimšanu ar tuberkulozi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Vai darba devējam ir jānodrošina darba apģērba iznīcināšanu, ja darba vietā iespējams kontakts ar bioloģiskajiem aģentiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Kā jārīkojas darba devējam, ja darbinieks atsakās no vakcinācijas?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu