Strādā vesels

Automašīnu remonts

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vides riska faktoriem un darba aizsardzības jautājumiem autoremontdarbnīcās. Šajā testā ir 16 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kā aprēķināt, kāds ir minimālais transporta līdzekļu vārtu augstums?

Nākamais jautājums

2.Kas no minētā ir palīglīdzekļi smagumu pārvietošanai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Tosola sastāvā ietilpst etilēnglikols. Kuri no apgalvojumiem par etilēnglikolu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Vai transportlīdzekļu automātiskie pacēlāji ir bīstamās iekārtas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kas no minētā ir aizliegts transportlīdzekļu novietošanas objektā vai teritorijā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kas no minētā var izraisīt ādas iekaisumu autoremontatslēdzniekiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Akumulatoru elektrolīts satur vielu, kas var bojāt apģērbu un izraisīt būtiskus veselības traucējumus. Kas ir šī viela?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Nenormāli celtņa ekspluatācijas apstākļi ir celtņa ekspluatācijai nelabvēlīgi un kaitīgi vides apstākļi. Kas no minētā pieder pie šādiem vides apstākļiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kurš no elektroinstrumentiem rada lielāko plaukstas rokas vibrāciju (pieņemot, ka visi instrumenti ir darba kārtībā un labi uzturēti)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Cik lielam apgaismojumam jābūt darba vietās, kur tiek veikta automašīnu krāsošana?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Dīzeļdegvielas izplūdes gāzēs ir daudz un dažādi savienojumi. Kurai no minētajām vielām ir pierādītas kancerogēnas (ļaundabīgos audzējus izraisošas) īpašības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuri no apgalvojumiem par domkrata lietošanu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kāpēc autoremonta bedrē jāizmanto zemsprieguma (12V) apgaismes ķermeņus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Telpā tiek lietots rūsas noņēmējs. Uz rūsas noņēmēja baloniņa ir zemāk minētie uzraksti un simboli. Ko no minētā nedrīkst darīt šajā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Metināšanas darba vietas no citām darba vietām atdala ar aizslietņiem vai aizskariem. Vai tiem ir kādas prasības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kam izmanto perforētu sienu / paneļus?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu