Strādā vesels

Valsts darba inspekcija izsludinājusi atklātu konkursu „Konsultācijas darba devējiem”

2018. gada 12. janvārī

Valsts darba inspekcija Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros izsludinājusi atklātu konkursu „Konsultācijas darba devējiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. LM VDI 2018/1_ESF, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu.

Iepirkuma priekšmets ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, tikai vienā norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē). Konsultatīvā atbalsta sniegšana ietver iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus un apakšuzdevumus, tai skaitā, darba vides riska novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi un uzņēmuma konsultēšanu, rekomendāciju izstrādi darba aizsardzības sistēmas izveidei vai pilnveidošanai. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

  • iepirkuma 1.daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5;
  • iepirkuma 2.daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5.

Aicinām Jūs iepazīties ar atklātā iepirkumu konkursu nolikumu un iesniegt piedāvājumu līdz 2018. gada 14. februārim plkst. 11:00.
Iepirkuma dokumentācija un aktuālā informācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9501

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz info.esf@vdi.gov.lv