Strādā vesels

Izsludināta labas prakses balvas konkursa "Zelta ķivere" 2023.gada tēma

2023. gada 14. martā

Labas prakses balvu konkursa mērķis 2023. gadā ir uzskatāmi parādīt veidu, kā darba devējam identificēt iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz konkrētā uzņēmuma/iestādes darbinieku darba apstākļiem un kādus pasākumus īstenot darbinieku aizsardzībai darba vidē

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas parāda, kādus pasākumus darba devēji var veikt, lai darba vide un darba apstākļi sekmīgi tiktu adaptēti klimata pārmaiņām;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības un pozitīvo ietekmi uz darbinieku veselību, drošību un labklājību.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, papildus Eiropas līmeņa konkursam Latvija rīko nacionālos labas prakses konkursus arī tajos gados, kad Eiropas līmeņa konkursi nenotiek. Tā 2023. gadā Latvijas labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas parāda, kā uzņēmumi /iestādes ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem un nodarbināto drošību un veselību darbā. 2023.gadā konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju.

Plašāka informācija un pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.