Strādā vesels

Labas prakses balvas konkursa "Zelta ķivere" pieteikšanās termiņš

Datums: 2023. gada 4. septembris Laiks: 23:59
Vieta: TiešsaistePielikums: Lejupielādēt (DOCX)

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, papildus Eiropas līmeņa konkursam Latvija rīko nacionālos labas prakses konkursus arī tajos gados, kad Eiropas līmeņa konkursi nenotiek. Tā 2023. gadā Latvijas labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas parāda, kā uzņēmumi /iestādes ir adaptējušies klimata pārmaiņu ietekmei uz darba apstākļiem un nodarbināto drošību un veselību darbā. 2023.gadā konkurss tiek rīkots sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas parāda, kādus pasākumus darba devēji var veikt, lai darba vide un darba apstākļi sekmīgi tiktu adaptēti klimata pārmaiņām;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības un pozitīvo ietekmi uz darbinieku veselību, drošību un labklājību.

 Labas prakses balvu konkursa mērķis 2023. gadā ir

 uzskatāmi parādīt veidu, kā darba devējam identificēt iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz konkrētā uzņēmuma/iestādes darbinieku darba apstākļiem un kādus pasākumus īstenot darbinieku aizsardzībai darba vidē

Organizācija

Žūrijā būs Valsts darba inspekcijas, LR Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūta”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji, kā arī pārstāvis no Klimata un enerģētikas ministrijas.

Primāri konkurss tiek organizēts 2 grupās:

  • mazie uzņēmumi – ar darbinieki skaitu līdz 100;
  • lielie uzņēmumi – ar darbinieku skaitu virs 100.

Ja kādā no kategorijām pieteikumu skaits ir mazāks par 2, žūrija patur tiesības galveno balvu šajā kategorijā nepasniegt. Tāpat žūrija patur sev tiesības pasniegt speciālbalvas.

Iesniegšana

  • Aizpildīta veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2023. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst.24:00, sūtot uz e-pasta adresi – Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. . Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti.

Iedvesmai ieskaties iepriekšējo gadu piemēros (atzīmētas labas prakses balvas ieguvēju prezentācijas):

2021.gada 28.aprīlī notikušā vebināra "Zelta ķivere - trīs soļi līdz uzvarai" tiešraides ieraksts ir pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=gxBQ8kvomGY. Lai gan vebinārs tika organizēts 2021.gadā gadā un konkursa tēma bija cita, tomēr tajā iekļauti dažādi padomi no žūrijas komisijas un iepriekšējo gadu dalībniekiem.