Strādā vesels

Pieņemtas vadlīnijas drošam darbam ar bīstamajiem medicīniskajiem produktiem

2023. gada 3. maijā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vadlīnijas drošam darbam ar bīstamajiem medicīniskajiem produktiem, tai skaitā ar citostātiķiem. Vadlīnijās, kuras izdevusi Eiropas Komisija sadarbībā ar dažādu valstu veselības aprūpes nozares profesionāļiem, ir sniegts pārskats par esošo labo praksi un praktiski padomi, kuru mērķis ir samazināt bīstamu medicīnisku produktu un zāļu iedarbību uz nodarbinātajiem. Vadlīnijas ir pieejamas angļu valodā.