Strādā vesels

Darbs augstumā

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darbu augstumā. Šajā testā ir 17 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuri no apgalvojumiem par mobilā sastatņu torņa pārvietošanu ir patiesi?

Nākamais jautājums

2.Atzīmējiet, kuri ir biežākie traumu veidi, nokrītot no 5 un vairāk metru augstuma?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Aptuveni, cik grādu lielā leņķī jānovieto pieslienamās kāpnes ar pakāpieniem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kas no minētā ir atļauts, strādājot no augstumā pacelta pacēlāja groza?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kā sauc pretkritienu aizsardzības sistēmas daļu - stiprinājumu, kas piestiprināts pie ēkas vai nesošās konstrukcijas, vai ir ēkas konstrukcijas sastāvdaļa?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kas no minētā pieder pie stacionārām drošības sistēmām darbam augstumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kuri apgalvojumi attiecībā uz pretkrietienu aizsardzības līdzekļu lietošanas termiņiem ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kas ir BIR?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Sastatnes montē no sastatņu elementiem. Atzīmējiet, kuri no minētajiem bojājumiem nedrīkst būt sastatņu elementiem (un tāpēc šos elementus nedrīkst izmantot sastatņu montāžā)!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Lai izvairītos no drošības iejūga (sistēmas) bojāšanas, ieteicams to transportējot iepakot. Kādu iepakojumu ieteicams izvēlēties?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Vai stacionāri nostiprinātiem cilvēku pacēlājiem, kuriem grozs vai platforma pārvietojas tikai taisnvirziena kustībā (vertikāli vai horizontāli) ir nepieciešama pase?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuros no zemāk minētajiem gadījumiem pretkritienu aprīkojums ir jānomaina?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Vai cilvēks, kam ir epilepsija, drīkst strādāt augstumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kāds ir minimālais būvobjekta augstums, lai kāpnes būtu jāzbūvē vienlaikus ar kāpņu telpu nesošajām konstrukcijām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Būvju sastatnēm ir jābūt no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem, ja būvobjekta augstums ir lielāks par

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Vai UV (saules) starojums var sabojāt aizsargķiveri, kas tiek glabāta uz automašīnas bagāžnieka plaukta?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Kāpēc sastatnēm ir nepieciešama kājlīste?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Kurus no minētajiem materiāliem drīkst izmantot, lai sasietu kopā divas kāpnes ar mērķi tās pagarināt?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu