Strādā vesels

Lauksaimniecība

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vides riska faktoriem un darba aizsardzības jautājumiem lauksaimniecībā. Šajā testā ir 18 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuros no minētajiem gadījumiem troksnis var sasniegt 100 db(A) (ja nav veikti troksni samazinoši pasākumi)?

Nākamais jautājums

2.Kura darba vides riska faktora laboratorisko mērījumu rezultāti ir redzami attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai pesticīdi var uzsūkties cauri nebojātai ādai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kuri no apgalvojumiem par evakuācijas ceļiem ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kurās no minētajām darba vietām ir nepieciešams visaugstākais apgaismojuma līmenis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kādas prasības attiecībā uz darba apģērbu jāievēro, ja darbā iespējama saskare ar latvāņiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Ko nozīmē, ja uz minerālmēslu izkliedētāja ir izvietots zemāk minētais attēls?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kādai jābūt telpu temperatūrai aukstajā gada periodā, ja darbinieks veic dārzeņu šķirošanu pie inspekcijas galda, t.sk. brīžiem pārvieto smagumus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kuri no apgalvojumiem ir patiesi par darbu ar traktoru?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kuri no minētajiem infekciju slimību izraisītājiem var izraisīt darbinieku saslimšanu lauksaimniecībā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kuras no zemāk minētajām ķīmiskajām vielām rodas mēslu sadalīšanās procesā un ir īpaši kaitīgas darbiniekiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Satraukti lopi var būt agresīvi. Aptuveni cik ilgs laiks nepieciešams, lai lopi nomierinātos (lopkopjiem iesaka šādu laika periodu nogaidīt pirms turpināt savu darbu ar agresīvo dzīvnieku)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Lauksaimniecībā darbinieki bieži veic darbu ārā - tiešajos saules staros. Kuri no minētajiem pasākumiem var darbinieku pasargāt?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Ar cik augstu tehniku drīkst strādāt elektropārvades līniju tuvumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kurus no minētajiem darbiem var darīt 14 gadus vecs puisis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.No ergonomikas viedokļa, kāds ir ērtākais darba augstums, ja darbs jāveic ar rokām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Kas no minētā pieder pie acu aizsardzības līdzekļiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Kādas kaitīgas un bīstamas ķīmiskās vielas izdalās, sadaloties kūtsmēsliem?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu