Strādā vesels

Ķīmiskās vielas un to maisījumi

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu darba vidē. Šajā testā ir 19 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuri no apgalvojumiem par ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir attiecināmi uz attēlā redzamo situāciju?

Nākamais jautājums

2.Kurām no minētajām ķīmiskajām vielām Latvijas normatīvajos aktos ir noteikti bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Ķīmisko vielu ekspozīcijas robežvērtība īsam laika posmam tiek noteikta uz

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kurā normatīvajā aktā ir noteiktas ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Cik bieži ir jāveic periodiskās obligātās veselības pārbaudes, ja ķīmiskajai vielai ir noteikta aroda ekspozīcijas robežvērtība, bet laboratoriskie mērījumi nav veikti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Ko nozīmē, ja darba cimdiem ir attēlā redzamais marķējums?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Ko nozīmē "kancerogēna viela"?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Ko nozīmē attēlā redzamā drošības zīme?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Vai attēlā redzamā nosūces ventilācija metināšanas darba vietā ir pareizi uzstādīta?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ja organiskie šķīdinātāji ir taukos šķīstošas vielas, vai tie var uzsūkties caur ādu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kādu informāciju par darbu ar ķīmiskajām vielām sniedz tabula, kas redzama attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Vai par ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām preču piegādātājs drīkst pieprasīt papildus samaksu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kurš ir biežākais ķīmisko vielu uzņemšanas ceļš organismā darba vidē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kādas īpašības piemīt vielai, kuras marķējums redzams attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Ko nozīmē, ja sprādzienbīstama darba vieta pieder pie 1.zonas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Jūs no ķīmisko vielu izplatītāja esat saņēmis drošības datu lapu, kurā iekļauta attēlā redzamā informācija. Vai šāda drošības datu lapa ir sagatavota kvalitatīvi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Cik bieži jāveic elektroinstalācijas pārbaude ķīmiski agresīvā vidē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Vai darbinieka veselība var pasliktināties, ja darbinieks izmantos krūzi un tējkannu, kas tiek uzglabātas tā, kā redzams attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Kuras no minētajām darba vidē esošajām ķīmiskajām vielām var izraisīt spontāno abortu?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu