Strādā vesels

Putekļi

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par putekļiem darba vidē. Šajā testā ir 16 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuri no minētajiem koka putekļiem ir cietkoksnes putekļi, kas spēj izraisīt ļaundabīgos audzējus?

Nākamais jautājums

2.Darba vietā ir veikti putekļu mērījumi darba vides gaisā. Mērījumu rezultāti un aroda ekspozīcijas robežvērtība ir norādīti attēlā. Cik bieži ir jāveic periodiskās obligātās veselības pārbaudes?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Ko nozīmē, ja sprādzienbīstama darba vieta pieder pie 21.zonas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kuras no minētājām putekļu īpašībām ietekmē putekļu izraisītos veselības traucējumus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kuri no apgalvojumiem par putekļiem ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kā sauc aerosolu, kas veidojas, gāzēm pārvēršoties sīkās cietās daļiņās degšanas, sublimācijas vai kondensācijas procesā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kuri no apgalvojumiem ir patiesi par putekļu izraisītiem ādas iekaisumiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kura no minētajām metodēm nav efektīva gaisa attīrīšanai no piesārņojuma?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kuri no putekļiem ir sprādzienbīstami?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kuri no putekļiem spēj izraisīt alerģiju?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kurās telpās biežāk sastopamas putekļu ērcītes?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuras aizsardzības klases respiratori jālieto, lai pasargātu darbinieku no smalkiem toksiskiem un kancerogēniem putekļiem (piemēram, svina, cementa, azbesta)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Vai tradicionālie respiratori ir efektīvi pret nanodaļiņām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kādām sildierīču virsmām ir jābūt telpās, kurās ir degtspējīgi putekļi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kas no minētā samazina putekļu kaitīgo iedarbību uz darbinieka veselību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kādēļ azbestu saturoši materiāli ir bīstami nodarbināto un arī apkārtējo cilvēku veselībai?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu