Strādā vesels

Pievienojieties Eiropas nedēļai "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā"

2016. gada 24. oktobrī

Šodien sākas 2016. gada Eiropas darba aizsardzības nedēļa, kas ilgst no 24. līdz 28. oktobrim un ir viena no kampaņas "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" galvenajām sastāvdaļām. Ar simtiem pasākumu, kas šajā nedēļā notiek visā Eiropā, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) un tās partneru tīkls vēlas uzsvērt to, cik svarīgi ir rūpēties par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem  visa darba mūža garumā.

EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek) saka: "27 % Eiropas darbinieku domā, ka nespēs darīt to pašu darbu 60 gadu vecumā. Tāpēc mūsu kampaņas stūrakmens ir ar darbu saistītu nelaimes gadījumu un veselības problēmu novēršana. Darba devējiem ir jāņem vērā darbaspēka daudzveidība un jāpievērš īpaša uzmanība neaizsargātām darbinieku grupām — gados jauniem darbiniekiem, gados vecākiem darbiniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti, sievietēm."

Paredzams, ka līdz 2030. gadam daudzās ES valstīs par 55 gadiem vecāku darbinieku īpatsvars būs vismaz 30 % no nodarbināto iedzīvotāju kopskaita. Tas rada problēmas darbiniekiem, darba devējiem un uzņēmumiem. Ņemot vērā sabiedrības novecošanu un iedzīvotāju skaita samazināšanos, ir būtiski radīt drošus un veselīgus darba apstākļus visiem darbiniekiem visu darba mūžu. Tas nodrošina Eiropas darbaspēka ilgtspēju un dinamiku. EU-OSHA un tās partneri ir uzņēmušies vadošo lomu, lai veicinātu ilgtspējīgu darba mūžu un palīdzētu darba devējiem izmantot priekšrocības, ko gados vecāki darbinieki var sniegt organizācijām.

EU-OSHA palīdz kampaņas partneriem to centienos, kampaņas tīmekļa vietnē piedāvājot dažādus bezmaksas resursus, piemēram, interaktīvu un ērti izmantojamu e-ceļvedi, kurā ir iekļauta viegli uztverama informācija un praktiskas vadlīnijas par novecojoša darbaspēka darba aizsardzības pārvaldību un kurš nesen publicēts vairāk nekā 30 valstu versijās. Informācija ir izstrādāta īpaši katrai valstij, un lietotāji — darba devēji, darbinieki, cilvēkresursu vadītāji un darba aizsardzības speciālisti — var pielāgot informāciju atbilstoši savām vajadzībām.

Piektdien, 28.oktobrī Rīgā nacionālās konferences "Un viņi strādāja ilgi un laimīgi..." laikā tiks pasniegtas labas prakses balvas "Zelta ķivere". Piešķirot 2016. gada balvas, tiks atzinīgi novērtēti uzņēmumi un organizācijas, kas demonstrējušas stingru apņemšanos rūpēties par strādājošo darbaspēju saglabāšanu un spējām atbilstoša darba nodrošināšanu līdz sirmam vecumam. Pretendenti tiks apbalvoti divās kategorijās – uzņēmumi, kuros strādā līdz 100 darbiniekiem, un uzņēmumi, kuri nodarbina vairāk par simts cilvēkiem.

Labās prakses konkurss darba aizsardzībā «Zelta ķivere» notiek jau 11.gadu, un šogad tā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu darbu un veselīgu novecošanu jau pašā darba mūža sākumā, un uzsvērt preventīvu pasākumu nozīmi visa darba mūža garumā. Konkursu Latvijā organizē Valsts darba inspekcija, bet žūrijas komisijā ir pārstāvji arī no LR Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.