Strādā vesels

EP apstiprina noteikumus labāka darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai

2019. gada 5. aprīlī

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien galīgajā balsojumā apstiprināja jaunus paternitātes atvaļinājuma un otram no vecākiem nenododama bērna kopšanas atvaļinājuma noteikumus. Noteikumi, par kuriem jau panākta vienošanās ar (Eiropas Savienības) ES valstu ministriem, nosaka visās ES dalībvalstīs īstenojamas minimālās prasības. To mērķis ir uzlabot sieviešu situāciju darba tirgū, kā arī stiprināt tēva vai otra no vecākiem lomu ģimenē. Šo pasākumu īstenošana sniegtu labumu bērniem un uzlabotu ģimenes dzīvi, kā arī veicinātu dzimumu vienlīdzību.

Paternitātes, bērna kopšanas un aprūpētāja atvaļinājumi

Tiesības uz vismaz desmit darbdienu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu ap dzimšanas laiku tēvam vai otram no vecākiem, kurš atbilstoši valsts tiesību normām ir viņam pielīdzināms. Apmaksai jābūt vismaz tādai pašai, kāda tiek piešķirta slimības atvaļinājuma gadījumā.

EP deputāti arī panākuši otram no vecākiem nenododama divu mēnešu bērna kopšanas atvaļinājuma iekļaušanu noteikumos. Uz šādu atvaļinājumu būtu jāpastāv individuālām tiesībām, un tam būtu jāstiprina līdzsvarotāks pienākumu sadalījums ģimenes aprūpē.

ES dalībvalstīm jānosaka pietiekama līmeņa atvaļinājuma nauda vai pabalsts attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājuma minimālo nenododamo laikposmu. To nosakot, jāņem vērā, ka došanās bērna kopšanas atvaļinājumā bieži nozīmē ģimenes ienākumu sarukumu. Šo iespēju būtu jāvar izmantot arī tam no vecākiem, kura ienākumi ir augstāki (bieži tas ir vīrietis).

ES dalībvalstīm jānodrošina ikgadējs piecu dienu aprūpētāja atvaļinājums darba ņēmējiem, kas aprūpē piederīgos, kuriem ir nepieciešama aprūpe vai atbalsts smagu veselības problēmu dēļ.

ES dalībvalstis, kurās darba ņēmēji saņem pabalstu vismaz 65% neto darba algas apmērā vismaz sešus mēnešus par katru no vecākiem, var izvēlēties saglabāt līdzšinējo sistēmu.

Elastīgāka darba organizācija

Strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem būs iespējams lūgt pielāgot viņu darba organizāciju, tostarp iespēju robežās izvēloties attālinātu darbu vai elastīgu darba laiku. Izvērtējot šādus lūgumus, darba ņēmējs varēs ņemt vērā arī vientuļo vecāku vai tādu vecāku, kuru bērniem nepieciešama īpaša aprūpe, vajadzības.