Strādā vesels

Par mums

Darbinieku un darba devēju vidū bieži vien valda uzskats, ka drošība un veselība darbā ir birokrātiska un traucējoša formalitāte, kurai ir maza jēga. Rezultātā 20,7% darbinieku Latvijā ir darba vides izraisīti veselības traucējumi, ko apliecina pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013".

Mājas lapas mērķis ir:

 • pārliecināt darba devējus un nodarbinātos, ka darba drošības un veselības pasākumi nav tikai birokrātija, argumentējot ar konkrētiem, izmērāmiem ekonomiskajiem un sociālajiem zaudējumiem slimošanas, ilgstošas slimošanas vai invaliditātes rezultātā;
 • emocionāli uzrunāt mērķa grupu pārstāvjus ar konkrētiem ilgstošas slimošanas vai invaliditātes piemēriem;
 • aicināt uz aktīvu rīcību – katram pašam darbavietā rūpējoties par savu vai savā pakļautībā strādājošu cilvēku drošības un veselības profilaksi.

Valsts darba inspekcija informatīvo kampaņu "Strādā vesels" pirmoreiz īstenoja 2008. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, lai pastiprināti vērstu darbinieku uzmanību uz drošības un veselības aizsardzības nozīmīgumu darbavietās, kuras ietvaros izveidoja blogu "Strādā vesels". Lai turpinātu iesākto, 2014. gadā blogs tika pārveidots par mājas lapu. Šobrīd tā ir kļuvusi par populārāko vietni Latvijā, kurā tiek apkopota informācija par darba aizsardzības jautājumiem, t.sk. bezmaksas semināriem, konferencēm utt. Katru dienu mājas lapu apmeklē aptuveni 270 lasītāji.

Mājas lapu uztur Valsts darba inspekcija un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, bet Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomē ietilpst darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jomās kompetenti pārstāvji no:

 • LR Labklājības ministrijas,
 • Valsts darba inspekcijas,
 • Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta,
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas.
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.  

Par informācijas padomi vairāk lasīt - http://osha.lv/lv/

Ja vēlaties www.stradavesels.lv ievietot:

 • nekomerciāla rakstura informāciju par darba aizsardzību (piemēram, bezmaksas semināriem, konferencēm, saites uz informatīvajiem materiāliem),
 • attēlus riska spēlei "Atpazīsti bīstamību",
 • jaunus testus zināšanu pārbaudes testiem "Lineāls",

lūdzu, sazinieties ar Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāju Lindu Matisāni (Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ).