Strādā vesels

Aprēķini ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksu

1/4

Tests ir paredzēts, lai pārbaudītu prasmes aprēķināt un pielietot ķīmisko vielu ekspozīcijas indeksu, pie nosacījuma, ka ekspozīcija ir pilnas darba dienas garumā (8 stundas). Testā ir 12 jautājumi. Tests paredzēts vecākajiem darba aizsardzības speciālistiem.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.

Drukāt Sākt testu

1.Aprēķini metināšanas aerosola ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 3 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums

2.Aprēķini akmensvates ekspozīcijas indeksu, ja tās koncentrācija darba vides gaisā ir 3,8 šķiedras/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Aprēķini acetona ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 750 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Aprēķini priedes koka putekļu ekspozīcijas indeksu, ja to koncentrācija darba vides gaisā ir 2,8 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Aprēķini graudu putekļu ekspozīcijas indeksu, ja to koncentrācija darba vides gaisā ir 1,6 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Aprēķini amonija hlorīda ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 3,5 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Aprēķini abrazīvo putekļu ekspozīcijas indeksu, ja to koncentrācija darba vides gaisā ir 2,2 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Aprēķini heksāna ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 24,0 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Aprēķini 2,4-toluilēndiizocianāta ekspozīcijas indeksu, ja to koncentrācija darba vides gaisā ir 0,08 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Aprēķini etanola ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 1680 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Aprēķini stikla vates ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 1,7 mg/kubikmetrā

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Aprēķini formaldehīda ekspozīcijas indeksu, ja tā koncentrācija darba vides gaisā ir 1 mg/kubikmetrā

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu