Strādā vesels

Satiksmes ceļi un pārvietošanās

1/4

Šis tests ir paredzēts zināšanu pārbaudei par satiksmes organizāciju un pārvietošanās ceļiem darba vidē. Šajā testā ir 20 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kā atbilstoši normatīvo aktu prasībām var apzīmēt transporta līdzekļu kustības maršrutus telpās?

Nākamais jautājums

2.Kāds ir tikai gājējiem paredzēto satiksmes ceļu ieteicamais minimālais platums?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kas no zemāk minētā obligāti katru dienu ir jāizdara pirms uzsākt iekrāvēja lietošanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kuras no minētajām rekomendācijām ir patiesas attiecībā uz satiksmes ceļu iekārtošanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kuri no apgalvojumiem par telpās esošo satiksmes ceļu apgaismojumu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kāds ir ieteicamais minimālais transporta kustībai paredzēto satiksmes ceļu augstums telpās?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Atzīmējiet, kuri no minētajiem ir tipiski nelaimes gadījumu cēloņi, strādājot ar autoiekrāvēju?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kuri apgalvojumi par gājēju durvīm un transportlīdzekļu vārtiem ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kuru no norādītajām drošības zīmēm lieto gājēju kustības aizliegšanai darba vietā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kurus no minētajiem riska faktoriem samazina vai novērš industriālie vārtu aizkari, savstarpēji nodalot augsta un zema riska darba vietas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kādā krāsā jābūt augstas redzamības apģērbam darbiniekiem, kas strādā uz ceļa (piemēram, ceļu būvē vai remontā)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kā ieteicams aprēķināt tikai transportam un preču pārvadāšanai paredzēta divvirzienu kustības ceļa minimālo platumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Cik lielam ir jābūt kravas lifta priekštelpas laukumam, ja kravas lifta celtspēja ir 1,5 tonnas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kuri no apgalvojumiem par satiksmes ceļu apgaismojumu ārpus telpām ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Projektējot gājēju un transportlīdzekļu satiksmes ceļus, tiem jāatbilst maksimāli iespējamajam

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Atkarībā no darbu izpildes ilguma uz ceļiem darba vietas iedala ilgstošo darbu vietas un īslaicīgo darbu vietas. Cik ilgi var noritēt īslaicīgie darbi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Vai, braucot ar frontālo iekrāvēju, ir jāpiesprādzējas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Noliktavu plauktiem ir jāatbilst standarta LVS EN 15635 prasībām. Kuras no minētajām ir standarta prasības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Vai ir nepieciešams apzīmēt transportlīdzekļu vārtus ar signālkrāsojumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

20.Kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem ir patiesi attiecībā uz darba vietu, kas atrodas uz ceļiem, aprīkošanu?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu