Strādā vesels

Troksnis un dzirdes pasliktināšanās

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par troksni un citiem darba vides riska faktoriem, kas spēj pasliktināt darbinieka dzirdi. Šajā testā ir 16 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Vai iespējama situācija, ka darba vides trokšņa dēļ dzirde ar vienu ausi ir normāla, bet ar otru izteikti pasliktināta?

Nākamais jautājums

2.Lai izvēlētos piemērotus dzirdes aizsardzības līdzekļus, bieži tiek izmantots rādītājs SNR. Ko tas nozīmē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kuri no minētajiem apgalvojumiem par darba vides troksni ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kas no minētā pieder pie individuālajiem dzirdes aizsardzības līdzekļiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kurš no minētajiem nav viens no skaņas izplatīšanās ceļa veidiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kuras no minētajām vielām var izraisīt dzirdes pasliktināšanos (kuras vielas ir ototoksiskas)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kuros no minētajiem gadījumiem trokšņa iedarbība uz darbinieka veselību būs viskaitīgākā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kāpēc ražotnēs lietojamie ausu ieliktņi parasti ir spilgtā krāsā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Ko no minētā var izraisīt darba vides troksnis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Cik augstiem vajadzētu būt atdalošajiem paneļiem, kas tiek izmantoti trokšņa līmeņa samazināšanai atvērta tipa birojos?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kas no minētā ir impulsveida trokšņa piemēri?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Ilgstoša skaļa trokšņa iedarbība var radīt dzirdes traucējumus. Lai aizsargātu darbiniekus, Eiropas Savienībā ir noteikts ikdienas (8 h) iedarbības maksimālais līmenis. Ja šo līmeni pārsniedz, tad nekavējoties ir jāveic darba aizsardzības pasākumi trokšņa ekspozīcijas līmeņa samazināšanai. Kāds ir šis līmenis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kā projektēšanas stadijā iespējams samazināt dažādu mehānisko (apkures, ventilācijas, kondicionēšanas) sistēmu radīto troksni?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kādos gadījumos obligātās veselības pārbaudes laikā drīkst neveikt audiometriju, ja dokumentācijā norādīts, ka darbinieks ir pakļauts trokšņa iedarbībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Cik skaļam ir jābūt skaļruņu un sirēnu skaņas intensitātes līmenim?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Ja darbiniekam ir optiskās brilles, tad kuri dzirdes aizsardzības līdzekļi darbiniekam ir labāk piemēroti?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu