Strādā vesels

Elektromagnētiskie lauki

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par elektromagnētisko starojumu darba vidē. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.
Šis tests tapis sadarbībā ar RSU Darba drošības un vides veselības institūtu.

Tests tapis sadarbībā ar: RSU Darba drošības un vides veselības institūts

Drukāt Sākt testu

1.Vai Latvijas normatīvajos aktos ir noteiktas elektromagnētiskā lauka robežvērtības, lai novērstu to iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz nodarbināto veselību?

Nākamais jautājums

2.Cik bieži darba devējam ir jāveic elektromagnētiskā lauka starojuma avotu radīto risku novērtēšana?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kuras no minētajām iekārtām ir a priori atbilstošas ekspozīcijas robežvērtībām un tām ir nepieciešama detalizēta elektromagnētisko lauku iedarbības risku novērtēšana?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kas cilvēka organismā notiek tiešā augstu frekvenču elektromagnētisko lauku (10 MHz un vairāk) ietekmē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kādos gadījumos darba devējam ir jānosūta nodarbinātie uz obligāto veselības pārbaudi saistībā ar elektromagnētisko lauku radīto risku?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Vai, ņemot vērā EML ietekmi uz veselību, ir atļauts pārsniegt ekspozīcijas robežvērtības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kuri nodarbinātie pieder pie riska grupas, ja darba vietā ir pakļauti elektromagnētiskā lauka radītajam riskam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kuras ekspozīcijas robežvērtības ir ieteicams izmantot, plānojot un īstenojot elektromagnētisko lauku ietekmes samazināšanas pasākumus darba vietās, lai visefektīvāk aizsargātu riska grupas nodarbinātos?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kā var izpausties 8 MHz frekvences liela elektromagnētiskā lauka netiešā ietekme?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kā darba devējs var pierādīt, ka elektromagnētisko lauku avotu iedarbība darba vietā nepārsniedz ekspozīcijas darbības vērtības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Jūs vērtējat elektromagnētisko lauku iedarbības risku. Kā jārīkojas vairāku elektromagnētisko lauku avotu vienlaicīgas iedarbības gadījumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kam ir jāpievērš (īpaša) uzmanība, veicot elektromagnētisko lauku iedarbības risku novērtēšanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Pie kāda ārsta – speciālista obligātās veselības pārbaudes ietvaros noteikti jānosūta tie nodarbinātie, kuri ir pakļauti elektromagnētisko lauku iedarbībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Norādiet, kāda ir zema ekspozīcijas darbības vērtība, ja elektriskā lauka frekvence ir 2 kHz!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kuri no minētajiem pasākumiem var samazināt elektromagnētisko lauku iedarbības risku?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu