Strādā vesels

Grūtniecība un darbs

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par grūtnieces tiesībām darbā. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Vai ir atļauts uzteikt darbu grūtniecei?

Nākamais jautājums

2.Vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā var pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar darbinieci pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kuri no minētajiem darba vides riska faktoriem var ietekmēt bērna veselību, iedarbojoties vēl grūtniecības laikā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Vai darba devējam vienmēr ir jānodrošina iespēja grūtniecei doties vizītē pie ārsta darba laikā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Vai darba devējs ir tiesīgs nepagarināt uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu, ja darbiniece ir grūtniece?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kuros no minētajiem darba veidiem ir aizliegts nodarbināt grūtnieces?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Vai darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu, ja darbiniece nepiekrīt darba līguma grozījumiem par darba algas samazinājumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kam ir tiesības uz pārtraukumiem bērna barošanai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kādas ir grūtnieces tiesības uz darba devēja piešķirtajiem papildu atvieglojumiem?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kuros no norādītajiem gadījumiem ir nepieciešama grūtnieces rakstveida piekrišana?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Ja grūtniecei iespējama saskare ar bioloģiskajiem aģentiem, ar kuriem no zemāk minētajiem bioloģiskajiem aģentiem aizliegta saskare darba procesā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Vai darbinieks - tēvs, kuram ir bērns vecumā līdz 3 gadiem, var atteikties strādāt nakts darbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kuriem no minētajiem ķīmiskajiem darba vides riska faktoriem ir aizliegts pakļaut sievietes, kas baro bērnu ar krūti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kādas ir grūtnieces tiesības uz drošu darbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kādos gadījumos darba devējam pēc darbinieka pieprasījuma ir jānodrošina nepilns darba laiks?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu