Strādā vesels

Kancerogēni darba vidē

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vides riska faktoriem, kas izraisa ļaundabīgos audzējus. Šajā testā ir 18 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuras no minētajām ķīmiskajām vielām spēj izraisīt ļaundabīgos audzējus?

Nākamais jautājums

2.Starptautiskā vēža izpētes aģentūra izvērtē ķīmiskās vielas un faktorus, situācijas, kurās notiek saskare ar bīstamām vielām, kā arī ražošanas procesus, atkarībā no to kancerogenitātes attiecībā uz cilvēku. Kuras grupas kancerogēni ir nepārprotami kancerogēni cilvēkam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Ja darbinieks darba vidē ir pakļauts kancerogēnu iedarbībai, vai viņš var iznest savu darba apģērbu ārpus uzņēmuma teritorijas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kurš kancerogēns redzams attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kuri darbinieki darba vidē tipiski ir pakļauti jonizējošā starojuma iedarbībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kas no minētā ir prioritārais preventīvais pasākums, lai novērstu kancerogēnu iedarbību uz nodarbinātā veselību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kas no minētā var izraisīt ādas vēzi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.,,Skursteņslauķu vēzis’’ ir vēsturiski pirmais ļaundabīgais audzējs, kura izcelsmē vainoja darba apstākļus. Kuru slimību sauc par "skusteņslauķu vēzi"?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kas no minētā veicina ļaundabīgo audzēju attīstību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Benzols ir 1.grupas kancerogēns. Cik bieži jāveic obligātās veselības pārbaudes (OVP), ja darbinieks ir pakļauts benzola iedarbībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kuri apgalvojumi par radonu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kurai kancerogēnu kategorijai atbilst šī definīcija: kancerogēnas ķīmiskās vielas, kuras uzskatāmas par kancerogēnām cilvēkam, – ir pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatojas uz plašiem ilglaicīgiem pētījumiem ar dzīvniekiem vai citu atbilstošu informāciju, lai pieņemtu, ka cilvēka kontakts ar ķīmisko vielu var veicināt ļaundabīgā audzēja attīstību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Nakts darbs ir atzīts kā iespējams kancerogēns cilvēkam (2A grupa), jo ir saistīts ar diennakts režīma izjaukšanu un mākslīgās dienasgaismas iedarbību, izjaucot arī hormonālo līdzsvaru. Kuru ļaundabīgo audzēju risks palielinās?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Ko no minētā nedrīkst darīt riska zonā, kas saistīta ar kancerogēnu iedarbību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kā agrāk tika izmantots azbests?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kurās drošības datu lapas daļās var būt norādīts, vai ķīmiskajai vielai (maisījumam) piemīt kancerogēnas īpašības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Ko izraisa mutagēni?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Kuri no minētajiem darba vides riska faktoriem var izraisīt krūts vēzi?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu