Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs-meistarklase "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē". PIETEIKŠANĀS SLĒGTA.

Datums: 2023. gada 26. septembris Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.Pielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē profesionālās pilnveides semināru

“ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādes nozarē”

 

Semināra mērķis:

Nodrošināt informāciju par svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi saskaroties ar darba vides ķīmiskajiem riska faktoriem (piemēram, mērījumu plānošanas stratēģija, vielu kombinētās mijiedarbības izvērtējums, atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle u. c.), kā arī diskutēt par aktuālākajiem problēmu jautājumiem.

 

Mērķauditorija:

Darba aizsardzības vecākie speciālisti un darba aizsardzības kompetentie speciālisti.


Programmā ietvertās tēmas:

  • Metālapstrādes nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās vielas un produkti, kancerogēnie faktori;
  • Likumdošanas prasības ķīmisko vielu un produktu apritei darba vidē – REACH, CLP un DDL regulas;
  • Ķīmisko vielu un produktu uzglabāšana. Ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtēšanas principi;
  • Ķīmisko vielu identificēšana un novērtēšana darba vietās. Maiņas ekspozīcijas aprēķini.

Semināra norises laiks un vieta:

2023. gada 26. septembris, plkst. 10.00-14.15;

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (pieslēgšanās saiti saņemsiet pēc dalības apstiprinājuma, dienu pirms semināra).

Semināra programma pielikumā.

Pieteikšanās:

  • SLĒGTA.
  • Tālrunis informācijai: 29437702, e-pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (6 KP jeb 6 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli un kafijas pauze.

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2023. gadam” ietvaros.