Strādā vesels

Mainīta OVP kārtība nodarbinātajiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem

2022. gada 5. maijā

2022. gada 3. maija Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"

Grozījumi tika izstrādāti, lai:

  1. noteiktu medicīniskās kontrindikācijas darbam ar jonizējošā starojuma avotiem. Kontrindikācijas darbam ar jonizējošā starojuma avotiem iepriekš bija noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.538 “Noteikumi par medicīniskām kontrindikācijām darbam ar jonizējošā starojuma avotiem”, kuri zaudēja spēku 23.12.2020.;
  2. mainītu obligāto veselības pārbaužu regularitāti attiecībā uz B kategorijas nodarbinātajiem [1], kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Saskaņā ar likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 17. panta pirmo daļu darbus ar jonizējošā starojuma avotiem drīkst veikt tikai speciāli apmācīti darbinieki, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav Ministru kabineta noteikto medicīnisko kontrindikāciju darbam ar jonizējošā starojuma avotiem.

Noteikumi ir papildināti ar 2.1 pielikumu, kurā ir iekļautas kontrindikācijas darbam ar jonizējošā starojuma avotiem:

  1. Pārmaiņas asinsrades orgānos un novirzes asins ainā, kuru gadījumā var attīstīties hematoloģiskas slimības vai notikt stāvokļa pasliktināšanās jonizējošā starojuma ietekmē.
  2. Vēždraudes slimības ar tieksmi pārveidoties, kā arī ļaundabīgie audzēji.
  3. Labdabīgie audzēji un citas slimības, kuru dēļ nevar valkāt speciālu aizsargtērpu tiešā saskarē ar ādu, vai slimības, kuras var pasliktināt dekontaminācijas iespējas pēc saskares ar radioaktīvām vielām.
  4. Jonizējošā starojuma izraisītie veselības traucējumi (akūts starojuma sindroms, hroniskas un vēlīnas apstarojuma sekas).
  5. Redzes asums ar pilnu korekciju, kas mazāks par 0,5 vienai acij un 0,2 otrai acij.
  6. Psihiskas un neiroloģiskas slimības, kas ierobežo personas adekvātu rīcību.

Turpmāk  B kategorijas nodarbinātajiem,  veselības pārbaudes būs jāveic reizi trijos gados (līdzšinēji -  reizi divos gados).[1] Personas, kuras ir nodarbinātas un kuras paredzēts nodarbināt darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsardzību pret jonizējošo starojumu atbilst B kategorijai (paredzamā efektīvā doza nevar pārsniegt 6 mSv gadā).