Strādā vesels

LBAS organizē konkursu vidusskolēniem „ZINI! Ne MINI!”

2015. gada 8. septembrī

No 5. oktobra līdz 8. oktobrim Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi un Rīgas vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantu apvienību organizē informatīvās dienas un konkursu „Zini! Ne mini!”, kurā aicina piedalīties Rīgas vispārizglītojošo skolu vecāko klašu audzēkņu izveidotās komandas.

Ar šo konkursu organizatori vēlas veicināt vispārizglītības vecāko klašu skolēnu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, gatavojot viņus darba dzīvei.

LBAS veikto aptauju dati liecina, ka 45% respondentu vecumā no 15 līdz 25 gadiem paļautos uz darba devēja solījumiem un uzsāktu darbu bez līguma, 21% būtu gatavi atteikties no oficiāla darba līguma apmaiņā pret lielāku darba algu, bet teju katrs ceturtais nezina, ka visi individuālie darba veikšanai nepieciešamie aizsardzības līdzekļi darba devējam ir jānodrošina saviem darbiniekiem bez maksas. Jaunieši šī iemesla dēļ bieži nonāk neapskaužamās situācijās un ir spiesti iepazīt darba dzīves ēnas pusi, gūstot negatīvu pirmo darba pieredzi. Šādas situācijas nav pieļaujamas, tāpēc nepieciešama topošo darbinieku izglītošana darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos.

Mēs piedāvājam pārbaudīt savas zināšanas par darba tiesībām, darba aizsardzību un arodbiedrību lomu darba vietā, parādot prasmes, erudīciju un spēju operatīvi pieņemt lēmumu.

Komandas (komandā 8 dalībnieki) dalībai jāpiesaka līdz š.g. 20. septembrim aizpildot elektroniski pieteikuma anketu, vai sūtot informāciju uz e-pastu LBAS Organizatoriskā darba koordinatorei Ievai Freibornei – Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. .

Līdz 25. septembrim komandas, kas ir pieteikušās, saņems uzaicinājumu dalībai informatīvajā dienā un nolikumu konkursam „Zini! Ne mini!”. Uzaicinājumā būs norādīta norises vieta (saskaņā ar Rīgas pilsētas vidusskolu atrašanās vietu priekšpilsētā) un laiks (orientējoši - sākums plkst.13:00, pasākuma ilgums aptuveni 2h).

Komandu dalībnieki saņems informatīvos materiālus un veiksmīgākās komandas pievilcīgas balvas. Galvenā balva visveiksmīgākajai Rīgas skolas komandai būs karjeras diena vienā no Latvijas vadošajiem ražošanas uzņēmumiem.

Informatīvās dienas un konkursa „Zini! Ne mini!” plānotā norise

Īsa domu apmaiņa par svarīgākajiem darba tiesību un darba aizsardzības aspektiem, uzsākot darba gaitas mūsu valstī. Dalībnieki varēs dalīties savā pieredzē.

Konkursa daļā būs dažādi uzdevumi gan visai komandai gan arī individuāli katram dalībniekam šādos galvenajos virzienos:

  • Darba tiesības
  • Darba aizsardzība
  • Sociālais dialogs
  • Darba algas aprēķins

Gatavojoties konkursam pievērsiet uzmanību un iesakām izmantot materiālus (Vienkārši par darba likumuSmart rokasgrāmata 2012.)

  • Darba tiesībās – darba tiesisko attiecību nodibināšana un pārtraušana, darba un atpūtas laiks, darba samaksa, darbinieku pienākumi.
  • Darba aizsardzībā – obligātas veselības pārbaudes, apmācība darba aizsardzības jomā, nodarbinātā pienākumi un tiesības, drošības zīmes, ugunsdrošība.
  • Sociālajā dialogā – arodbiedrības, darba Koplīgums.