Strādā vesels

LBAS organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2017

2017. gada 22. augustā

Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šogad atsāk konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS organizēšanu.

Tas var notikt, pateicoties Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstam. Projekts ilgs līdz 2022.gada beigām, kas nozīmē, ka ar tā atbalstu konkurss PROFS notiks sešus gadus pēc kārtas.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Neatkarīgi no tā, ar kādiem panākumiem topošie darbinieki startēs konkursā, viņi iegūs ļoti vērtīgu pieredzi, kā arī iespēju pārbaudīt savas zināšanas valsts mērogā, sacenšoties par erudītākās komandas titulu ar citu profesionālo izglītības iestāžu komandām no visas Latvijas. Turklāt konkursa finālistiem būs sarūpētas vērtīgas balvas.”

Uzaicinājuma vēstule, konkursa PROFS 2017 nolikums un pieteikuma anketa ir nosūtīta visām profesionālās izglītības iestādēm. To pieteikumus konkursam LBAS gaidīs līdz 20. septembrim.

Notiks pieci reģionālie pusfināli – Valmierā, Liepājā, Daugavpilī un divi Rīgā laikā no 15. oktobra līdz 30. novembrim. Konkursa fināls un apbalvošanas ceremonija notiks šī gada decembra pirmajā nedēļā Rīgā. Pasākumu norises vieta un laiks tiks precizēts.

Konkursa PROFS 2017 organizatori būs sarūpējuši daudz interesantu pārbaudījumu, kuru īstenošanai būs nepieciešamas gan plašas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darba vietā, gan talants operatīvi pieņemt lēmumus un darboties komandā. Norādījumi par mājas darbu izglītības iestādēm tiks nosūtīti pēc pieteikumu apkopošanas septembrī.

Konkursa PROFS 2017 nolikumu un pieteikuma anketu var saņemt arī LBAS birojā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.00-17.00, kā arī interneta vietnē www.arodbiedribas.lv > Projekti > PROFS. Šajā vietnē www.arodbiedribas.lv/projects/profs_2017 jau ir atrodama cita papildu informācija saistībā ar konkursu PROFS – arī konkursa jautājumu tēmas un avoti, kuros gūt zināšanas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem.