Strādā vesels

Izsludināts konkurss "Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai"!

2019. gada 18. septembrī

Jau vairākus gadus Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna" ietvaros Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts organizē konkursu par atbalsta saņemšanu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Katru gadu par prioritāti tiek izvēlēta kāda būtiska darba aizsardzības problēma un šogad tā ir "Muskuļu-skeleta sistēmas slimību profilakse un ergonomisko problēmu risināšana konkrētās nozarēs vai darba veidos".

Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Konkursā piedalīties aicināti dažādu vecuma un nozaru nodarbinātie un Latvijas iedzīvotāji, t.sk. topošie nodarbinātie (piem., profesionāli izglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi).

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

  •  atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

Iesnieguma termiņš: 3.10.2019.

Par konkursa prasībām, norises laiku un pieteikšanās kārtību vairāk informācijas pieejama šeit: http://stradavesels.lv/kalendars/event-4481/