Strādā vesels

Darba aizsardzības filmu konkursa pieteikšanās termiņš

Datums: 2019. gada 3. oktobris Laiks: 17:00
Vieta: Rīga, elektroniskiPielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikuma anketa: Atvērt

Izsludināts ikgadējais konkurss par atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Tajā iespējams saņemt atbalstu ar darba aizsardzību saistītu informatīvo filmu uzņemšanai. Šī konkursa mērķis ir informēt nodarbinātos un sabiedrību par konkrētu darba aizsardzības prasību izpildi vai attiecīgās nozares/uzņēmuma darba vides riskiem un preventīvajiem pasākumiem, pieredzi attiecībā uz notikušajiem vai gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem.

2019. gada prioritāte ir muskuļu-skeleta sistēmas slimību profilakse un ergonomisko problēmu risināšana konkrētās nozarēs vai darba veidos.  

Sīkāka informācija par Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķiem un pieteikšanās kārtību atrodama pielikumā.

Iesnieguma termiņš: 03.10.2019. 

Pieteikuma anketa MS Word formātā un konkursa nolikums PDF formātā atrodami pievienotajā pielikumā (sk. lapas augšdaļu).

 

2018. gada filmu konkursa uzvarētāji (2018. gada prioritāte bija drošs un veselībai nekaitīgs darbs ar ķīmiskajām vielām un/vai maisījumiem.):

1) SIA Eco Baltia Grupa - “Desmit soļi darba drošībai ikdienā” https://failiem.lv/filebrowser#/Darba%20aizsardz%C4%ABbas%20filmas;/view/387_2018_10_soli_drosam_darbam.mp4

2) SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” - "Dzelžaini argumenti dzelzs veselībai" https://failiem.lv/filebrowser#/Darba%20aizsardz%C4%ABbas%20filmas;/view/386_2018_Dzelzaini_argumenti_dzelzainai_veselibai.mp4

 3) AS "Sadales tīkls" - "Izvēlies drošību, izvēlies veselību!"   https://failiem.lv/filebrowser#/Darba%20aizsardz%C4%ABbas%20filmas;/view/388_2018_Izvelies_drosibu_izvelies_veselibu.mp4

Lasīt vairāk