Strādā vesels

Izsludināta 2024.gada labas prakses konkursa "Zelta ķivere" tēma

2024. gada 17. janvārī

2024. gadā notiks jau divdesmitais darba aizsardzības labas prakses balvu konkurss “Zelta ķivere”, un šī konkursa mērķis 2024. gadā ir

uzskatāmi parādīt veidu, kā darba devējam ieviest inovatīvus un efektīvus pasākumus, lanovērstu darba vides riskus, kas saistīti ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu darba vietā (t.sk. digitālo tehnoloģiju ieviešanu, lai novērstu darba vides riskus).

Žūrijā būs Valsts darba inspekcijas, LR Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūta”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Primāri konkurss tiek organizēts 2 kategorijās:

  • mazie uzņēmumi – ar darbinieki skaitu līdz 100;
  • lielie uzņēmumi – ar darbinieku skaitu virs 100.

Iesniegšana - aizpildīta veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2024. gada 2. septembrim (ieskaitot), plkst.24:00, sūtot uz e-pasta adresi – Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. . Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc norādītā termiņa, netiks izskatīti.

Plašāka informācija un pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.