Strādā vesels

Aicinām iepazīties ar informācijas materiāliem par lauksaimniecību

2014. gada 31. martā

Sākoties lauksaimniecības darbu aktīvajai sezonai, aicinām lauksaimniekus un darba aizsardzības speciālistus pievērst uzmanību gan risku novērtējumu veikšanai, gan nodarbināto informēšanai un apmācībai!

Katru gadu lauksaimniecības nozarē notiek ievērojams skaits nelaimes gadījumu darbā, tai skaitā arī smagu un letālu, kā arī šajā nozarē nodarbinātajiem ir augsts risks saslimt ar arodslimībām.

Aicinām izmantot esošos informatīvos materiālus par drošu darbu lauksaimniecībā:

Informatīvais materiāls ar mērķi informēt darba aizsardzības speciālistus un darba devējus par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem lauksaimniecības darbiniekiem, kuri nodarbināti lopkopības, graudkopības, dārzkopības, meliorācijas u. c. lauksaimniecības darbos

Atgādne ar mērķi informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot graudkopības un dārzeņu audzēšanas nozarē

Šīs atgādnes mērķis ir informēt par svarīgākajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un būtiskākajiem darba vides riska faktoriem, strādājot piena lopkopības nozarē.

LAALRUTA sagatavots informatīvs materiāls par to, kādi ir 10 drošības pamatnoteikumi, lai droši un pareizi lietotu aizsargc imdus (kā tos uzvilkt, kā novilkt, kā glabāt utt.), strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavots 2012.gadā, A4 formātā, 2 lapas

Informatīvs materiāls par 10 svarīgākajiem ieteikumiem par pareizu un drošu individālās aizsardzības līdzekļu lietošanu, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Sagatavotājs: LAALRUTA, 2014.gadā, A4 formāts, 2 lapas.

Prakses standarts ir darba aizsardzības prasību piemērošanu paskaidrojošs dokuments , kas izstrādāts ar mērķi atvieglot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu un izpildi, kas ir dar ba devēju pienākums. Tajā ir apkopotas lauksaimniecības nozarei saistošās prasības, kā arī ar specifiskiem piemēriem skaidrota šo prasību piemērošana uzņēmumos.    

Plakāts par darba drošību, kas informē par bioloģiskajiem riska faktoriem lauksaimniecībā.

Plakāts par darba drošību, kas informē par nelaimes gadījumu risku kā vienu no izplatītākajiem riska faktoriem lauksaimniecībā.

Plakāts par darba drošību, kas informē par ergonomiskajiem riskiem lauksaimniecībā.

Plakāts par aizsardzību pret bioloģiskajiem riska faktoriem darba vietās. 

Plakāts par darba drošību, aicinot uzturēt darba aprīkojumu - traktoru - darba kārtībā un regulāri veikt tehniskās apkopes.

Plakāts par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu ar 12 svarīgākajām prasībām drošam darbam un to lietošanai. Sagatavotājs: LAALRUTA, 2012.gads, A4

Videoklips par svarīgāko, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties augu aizsardzības līdzekļus. Sagatavoja: Eiropas Augu aizsardzības asociācija un LAALRUTA, latviešu valodā

Raidījuma "Tautas balss" sižets