Strādā vesels

Aicinām piedalīties aptaujā par iedzīvotāju izpratni par ķīmisko vielu ietekmi

2020. gada 23. novembrī

RSU Darba drošības un vides veselības institūts realizē projektus Eiropas Cilvēku Biomonitoringa Programmā (Human Biomonitoring for European Union, HBM4EU). Viens no šī projekta apakšpētījumiem par pesticīdu atliekvielu daudzumu cilvēka (pieaugušo un bērnu) urīna paraugos šobrīd ir nobeiguma fāzē, kad sagaidām analīzes no starptautiskajiem partneriem, lai secinātu par situāciju ar pesticīdu atliekvielām cilvēka organismā Latvijā.

Šoreiz aicinām Jūs, kolēģi, izteikt viedokli aptaujā par ķīmiskajām vielām mūsu dzīvēs – kā tās nokļūst mūsu ķermeņos? Cik droša ir situācija šobrīd? Ko mēs varētu uzlabot? Kādi pētniecības virzieni būtu aktuāli nākotnē?Aptaujas aptuvenais aizpildes laiks: 15 minūtes. Pateicamies par katra ieguldīto laiku anketas izpildē, jo Jūsu viedoklis ir bāze mūsu un mūsu starptautisko partneru pētījumiem.

Lūdzam aizpildīt līdz 30.novembrim.

Aptauju atradīsiet šeit: https://www.hbm4eu.eu/surveys/citizen-survey-lv-lv/