Strādā vesels

Eiropas Komisija izvirza jaunus darba aizsardzības mērķus 2014.–2020. gadam

2014. gada 6. jūnijā

Lai vairāk nekā 217 miljonus darba ņēmēju Eiropas Savienībā labāk 
aizsargātu no nelaimes gadījumiem darbavietā un ar darbu saistītām
slimībām, Eiropas Komisija 6.jūnijā nāca klajā ar jaunu pamatstratēģiju
drošībai un veselības aizsardzībai darbā no 2014. līdz 2020. gadam, kas
norāda galvenās problēmas un stratēģiskos mērķus attiecībā uz
drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī iesaka svarīgākos pasākumus
un instrumentus šo problēmu risināšanai un mērķu sasniegšanai.
Jaunās pamatstratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka ES saskaņā ar stratēģiju
“Eiropa 2020” turpinās uzņemties vadošo lomu augstu standartu
veicināšanā attiecībā uz darba apstākļiem gan Eiropā, gan starptautiskā
mērogā.

Lasīt vairāk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_lv.htm

Dokuments latviešu valodā pieejams šeit