Strādā vesels

Medicīnisko izdevumu kompensācija par nelaimes gadījumu darbā

2017. gada 29. jūlijā

Jautājums

Labdien! Pirms 2 gadiem man bija nelaimes gadījums darbā. Man tika saspiesta roka, tādējādi nospiežot nervu. Uztaisīja operāciju karpālajam kanālam. Diemžēl tagad izveidojušies rētaudi, roka tirpst vēl joprojām. Ārsts noteicis, ka atkārtoti jātaisa operācija. Pirms tam nebiju VSAA prasījusi pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā. Vai pēc 2 gadiem varu pieprasīt to?

Atbilde

Tā kā persona savā jautājumā norāda, ka viņai ir plānota operācija, var secināt, ka persona interesējas par papildu izdevumu, kas radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, kompensāciju.

Personai, kura ir cietusi nelaimes gadījumā darbā, ko apliecina Valsts darba inspekcijas (VDI) apstiprināts akts par nelaimes gadījumu darbā, kurā uzrādīta pazīme, ka nelaimes gadījums ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts, ir tiesības uz papildu izdevumu kompensāciju. No 2015. gada 12. janvāra aktus par nelaimes gadījumiem darbā VSAA no VDI saņem elektroniskā formātā.

Lai saņemtu papildu izdevumu (ārstēšanās izdevumi, ārstniecības līdzekļu, tostarp medikamentu, iegāde, pacientu maksājumi un ārstnieciskās manipulācijas, medicīniskā un sociālā rehabilitācija, ceļa izdevumi, apmeklējot ārstniecības iestādi, pavadoņa ceļa izdevumi) kompensāciju, nepieciešams:

  • personas iesniegums;
  • jau minētais akts par nelaimes gadījumu darbā;
  • medicīniskās dokumentācijas veidlapa „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kurā norādīti personai sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi un to nepieciešamība;
  • maksājumu dokumenti, kas apliecina papildu izdevumu apmēru attiecīgajā apdrošināšanas gadījumā (čeki, kvītis).

Kompensējamā papildu izdevumu kopējā summa vienam apdrošināšanas gadījumam nedrīkst pārsniegt divdesmitpieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā, kas no 2006. gada 1. janvāra ir 1600,75 eiro.

Iesniegums kompensēt papildu izdevumus ir jāiesniedz 6 mēnešu laikā no izdevumus apliecinošo maksājumu dokumentu izsniegšanas dienas.

Tātad, neskatoties uz to, ka nelaimes gadījums darbā personai noticis pirms diviem gadiem, ja medicīniskie izdevumi būs saistīti ar viņai notikušā nelaimes gadījuma darbā gūto veselības traucējumu ārstēšanu, tie tiks kompensēti.

 

Atbildi sagatavoja: Dace Prenclava, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte

Pārpublicēts no LV portāla