Strādā vesels

Vai pandēmijas apstākļos darba vides riska novērtēšanu drīkst veikt attālināti?

2020. gada 26. jūnijā

Jautājums

Vai pandēmijas apstākļos darba vides riska novērtēšanu drīkst veikt attālināti?

Atbilde

Valsts darba inspekcijas (turpmāk VDI) ieskatā nav iespējams kvalitatīvi veikt risku novērtējumu attālināti, ievērojot Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 14. punkta apakšpunktu prasības. Tas nozīmē, ka nav iespējams attālināti novērtēt pastāvošos darba vietas/veidu riskus, neredzot darba vietas. VDI ieskatā darba vides risku attālināts vērtējums īpaši nav pieļaujams komercdarbības veidos, kur darba devējam jāiesaista kompetentu institūciju (bīstamajās nozarēs).

Veicot darba vides risku novērtējumu, darba devējam būtu jāievēro daži praktiski ieteikumi:

  • sagatavoties - izrunāt attālināti tos jautājumus, ko iespējams izrunāt un maksimāli sagatavoties darba vietu apmeklējumam;
  • nesveicināties, paspiežot rokas;
  • neveikt riska novērtējumu, ja vērtētājs ir slims;
  • neveidot lielas darbinieku grupas (piemēram, neiesaistīt riska novērtēšanā vienlaicīgi daudzus darbiniekus);
  • ievērot distanci 2 metri,
  • tikšanās laiku samazināt līdz 15 minūtēm;
  • nemainīties ar pildspalvām,
  • mazgāt rokas un izmantot dezinfekcijas lidzekļus, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, sejas vairogus, ja nevar nodrošināt 2 m attālumu) u.c.