Strādā vesels

Kā rīkoties, ja, izmantojot VDI e-pakalpojumus, parādās paziņojums par kļūdu?

Konsultants

Konsultants

Konsultants

2016. gada 19. decembrī

Ja izpildot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv parādās kļūdas paziņojums, tad tajā pašā lapā, zem kļūdas paziņojuma ir norāde "Paziņot par kļūdu".
Uzspiežot uz norādes "Paziņot par kļūdu", atveras logs, kurā ir iespēja ierakstīt informāciju par notikušo kļūdu un nosūtīt to pārbaudei.