Strādā vesels

Attālinātais darbs

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par attālinātā darba veikšanu. Šajā testā ir 12 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kuriem no darba vides riskiem var būt pakļauts nodarbinātais, strādājot attālināti?

Nākamais jautājums

2.Cik liela ir maksimāli pieļaujamā laika proporcija, ko normatīvie akti pieļauj strādāt attālināti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai darba devējam ir jākompensē izdevumi, kas darbiniekam radušies, strādājot attālināti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Nodarbinātais, kurš veic attālināto darbu, sadarbojas ar darba devēju darba vides riska novērtēšanā un sniedz darba devējam informāciju par attālinātā darba vietas apstākļiem, kas, nodarbinātajam veicot darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību. Kurš no zemāk minētajiem apgalvojumiem par šo ir patiess?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Atzīmējiet, kuri no minētajiem apgalvojumiem par krēslu darbam mājās pie datora ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 2021. gadā atbrīvos ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus. Kādu kopējo apmēru par pilnas slodzes darbu tie nedrīkst pārsniegt?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Vai pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ir uzskatāma par attālināto darbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kurš ir atbildīgs par darba vides riska novērtēšanu attālinātajām darba vietām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Lūdzu atzīmējiet, kuri no apgalvojumiem par darba devēja pienākumiem attiecībā uz attālināto darbu nodarbinātajiem, salīdzinot ar situāciju, ja nodarbinātie strādā uzņēmuma telpās, ir patiesi

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ja tiek izmantots portatīvais dators ilgstoši, ieteicams tam pieslēgt lielāka izmēra monitoru, tastatūru un peli (piemēram, izmantojot t. s. “paplašinājuma bāzi” vai “dokstaciju”). Ko saprot ar vārdu "ilgstošs"?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Atzīmējiet, kuri no minētajiem apgalvojumiem par monitoru ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Lai no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvotu ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus sedz darba devējs, ir jāievēro vairāki nosacījumi. Kuri no zemāk minētajiem nosacījumiem ir patiesi?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu