Strādā vesels

Nelaimes gadījumi darbā un to izmeklēšana

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas un izpratni par nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un reģistrāciju. Šajā testā ir 18 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: Valsts darba inspekcija

Drukāt Sākt testu

1.Kas ir nelaimes gadījums darbā?

Nākamais jautājums

2.Ja darba devējs (juridiska persona) pirmo reizi ir slēpis (nav informējis Valsts darba inspekciju par) tādu nelaimes gadījumu darbā, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi, cik lielu naudassodu var piemērot?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kurus no minētajiem nelaimes gadījumiem darbā izmeklē darba devējs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Uz kādu numuru zvanot, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja darbā noticis nelaimes gadījums?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kas nosaka notikušā nelaimes gadījuma smaguma pakāpi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kuros no minētajiem gadījumiem jānoformē akts par nelaimes gadījumu darbā ar inficēšanās risku bez tūlītējas darbnespējas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kā jārīkojas darba devējam, ja darbinieks ir informējis darba devēju par pārejošu darbanespēju muguras sāpju dēļ, bet darbnespējas lapā A, ko darbinieks iesniedzis 4 nedēļas pēc darbnespējas sākuma, ārsts ir norādījis, ka noticis nelaimes gadījums darbā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Vai darba devējam ir jāizmeklē tāds nelaimes gadījums darbā, kurā cietis biroja darbinieks, kurš karstā vasaras dienā pusdienas pārtraukumā uzņēmuma ēkā ir mazgājies dušā, paslīdējis un lauzis roku?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kas no minētā darba devējam jāpieprasa ārstniecības iestādei pēc nelaimes gadījuma?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kādi ir nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas mērķi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kas no minētā ir piemērota metode, lai Valsts darba inspekcijā darba devējs varētu reģistrēt izmeklēto nelaimes gadījumu darbā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Cik ilgā laikā darba devējam jāizmeklē Latvijā noticis nelaimes gadījums darbā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Cik eksemplāros darba devējam jāsastāda akts par nelaimes gadījumu darbā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Vai darba devējam ir jāizmeklē tāds nelaimes gadījums, kurā darbinieks darba laikā ar metāla plāksni ir saspiedis pirkstu, kā rezultātā ārsts darbanespējas lapu ir izsniedzis uz vienu dienu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Cik dienu laikā pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas pabeigšanas darba devējam jāiesniedz Valsts darba inspekcijā akts par nelaimes gadījumu darbā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Darbinieku uzraudzība ir viena no metodēm, kā samazināt darbā notikušo nelaimes gadījumu skaitu. Kam jāpievērš uzmanību, veicot darbavietu apsekošanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Cik dienu laikā darba devējam VDI jānosūta paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Kas darba devējam jādara pēc nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas un akta reģistrēšanas?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu