Strādā vesels

Ugunsdrošība

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par ugunsdrošības jautājumiem. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

Drukāt Sākt testu

1.Cik plata josla ap objektu jāattīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām?

Nākamais jautājums

2.Kas ir atbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Cik metru platu ugunsdrošības atstarpi jāizveido starp konteineru rindām, uzglabājot vielas un priekšmetus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Vai atļauts novietot transportlīdzekli, kas paredzēts degtspējīgu šķidrumu vai gāzu pārvadāšanai tuvāk par 40 m no publiska objekta?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Cik bieži jāveic elektroinstalācijas pārbaude ķīmiski agresīvā vidē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Vai viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu ir tiesīga veikt objekta atbildīgā persona?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Cik ilgā laikā pēc konstatēšanas brīža jānovērš ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kādā krāsā jākrāso ugunsdzēsības hidrantu akas vāks un virszemes ugunsdzēsības hidrants?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Cik bieži jāveic ugunsdzēsības hidranta pārbaude?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Cik bieži jāveic ugunsdrošības instruktāža izglītības iestādēs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Ar kuru brīdi viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļus obligāti jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Ja publiskā objektā var uzturēties ārzemnieki, kādās valodās jāpievieno evakuācijas plāna teksta daļu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Par cik procentiem ir atļauts samazināt ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju objektā, kurā ir ierīkota automātiskā ugunsdzēsības sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kur jāuzglabā objekta ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai tā apstiprinātu kopiju?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kuru no zemāk minēto objektu ugunsdrošības instrukcijās jānorāda informācija par maksimāli pieļaujamo ugunsslodzi vai maksimāli pieļaujamo vielu un priekšmetu daudzumu, kas vienlaikus var atrasties objektā?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu