Strādā vesels

Būvniecība

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vides riska faktoriem un darba aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē. Šajā testā ir 20 jautājumi.
Šajā testā nav iekļauti jautājumi, kas saistīti ar darbu augstumā, tāpēc papildus šim testam ieteicams izmantot arī testu "Darbs augstumā" - http://stradavesels.lv/lineals/010316-darbs-augstuma/
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kas no minētā ir tipisks riska faktors, strādājot tranšejās?

Nākamais jautājums

2.Remonta laikā no sienas ar fēna palīdzību tiek noņemta vecā krāsa. Kurš no minētajiem toksiskajiem elementiem var izdalīties darba vides gaisā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Ko nozīmē attēlā redzamie cipari?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Uz kuriem no zemāk minētajiem gadījumiem attiecas Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kurai no minētajām ceļu būvē izmantotajām iekārtām tipiski ir lielākais plaukstas - rokas vibrācijas līmenis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kāds ir būvobjekta ugunsbīstamības līmenis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kuri no minētajiem apgalvojumiem ir patiesi attiecībā uz stikla vati?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Atzīmējiet, kuri no minētajiem darbiem rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Jūs individuālo aizsardzības līdzekļu veikalā ievērojat aizsargķiveri, uz kuras aizmugurējās daļas ir piestiprināts apaļš sarkans disks (skatīt attēlu). Ko šis disks nozīmē?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Darbinieks strādā ekskavatora kabīnē. Kā darba vides troksni kabīnē ietekmē atvērti kabīnes logi un durvis?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kuros no minētajiem gadījumiem pasūtītājam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kas no minētā ir piemērots pasākums, lai pasargātu darbiniekus, kas strādā ārpus telpām, no ultravioletā starojuma iedarbības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kādam mērķim tiek izmantots attēlā redzamais plastmasas priekšmets?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kuras klases elpceļu aizsardzības līdzekļi jālieto, ja tiek veikta tādas ēkas demontāža, kas iepriekš ilgstoši un bieži bojāta ar ūdeni (piemēram, bojāta ēkas jumta dēļ bojātas arī koka konstrukcijas)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Jūs esat savus darbiniekus nosūtījis strādāt būvobjektā ārzemēs. Viens no darbiniekiem cieš nelaimes gadījumā. Kuri no minētajiem nelaimes gadījumiem darbā jāizmeklē pašam darba devējam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem par cementu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Kuros no minētajiem gadījumiem pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Kas ir atbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Izmantojot temperatūras korekcijas tabulu, nosaki, kāda ir faktiskā gaisa temperatūra, ja āra temperatūra ir -5 grādi pēc Celsija, bet vēja ātrums - 5 m/s?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

20.Kas no minētā veicina muguras slimību attīstību, ja nepieciešams pārvietot smagumus?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu