Strādā vesels

Darbs slēgtā telpā

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par slēgtajām telpām darba vidē. Šajā testā ir 20 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c. Šajā testā vairāki informatīvie materiāli ir angļu valodā.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: Ventspils Nafta Termināls, SIA

Drukāt Sākt testu

1.Darba aizsardzībā ar terminu “Slēgta telpa” apzīmē:

Nākamais jautājums

2.Vai, lai iekļūtu slēgtā telpā, ir jāsaņem rakstiska atļauja?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai darbus slēgtā telpā var veikt viena persona?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kāds gāzmaskas filtra tips jālieto, ja slēgtā telpā esošā gaisa sastāvā ir 19% skābekļa?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kas no zemāk minētā atbilst terminam “Bīstama atmosfēra”?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kāda bīstamība palielinās, ja slēgtā telpā skābekļa koncentrācija palielinās līdz 24%?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kādam aprīkojumam jāatrodas ērtā vietā slēgtas telpas tuvumā, ja šajā telpā veic darbus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Vai var veikt būvdarbus slēgtā tvertnē, kurā atradusies bīstama viela, kas var veidot sprādzienbīstamu koncentrāciju?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kāpēc telpa, kurā redzamība putekļu dēļ ir mazāka nekā 1,52 m, skaitās “Bīstama atmosfēra”?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kāds skābekļa saturs procentos gaisā skaitās bīstams saskaņā ar darba drošības prasībām slēgtā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kad jāveic gaisa sastāva mērījumi, ja darbs tiek veikts slēgtā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kurā vietā jāveic gaisa sastāva mērījumi, ja darbs tiek veikts slēgtā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kuri no zemāk minētajiem mērījumiem ir obligāti, ja veic darbu slēgtā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Vai, veicot darbus tranšejā, kuras dziļums ir vairāk kā 1,3 m, jāpiemēro procedūra darbam slēgtā telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kas ir tiesīgs veikt gaisa sastāva mērījumus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Ja darbi tiek veikti akā, kuras dziļums ir 1,6 m, kuri no minētajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ir jālieto obligāti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Ja, veicot darbus slēgtā telpā, ieejas uzraugs pamana, ka darbiniekam, kas ir slēgtajā telpā, paliek slikti, viņš

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Vai darbi fekālās kanalizācijas akā, kuras dziļums ir 1,3 m, ir paaugstinātas bīstamības darbi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Ar kādu mērierīci var veikt gaisa sastāva mērījumus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

20.Vai gāzes balonus var izvietot slēgtas telpas iekšienē?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu