Strādā vesels

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: Valsts darba inspekcija

Drukāt Sākt testu

1.Kādos uzņēmuma iekšējos dokumentos var noteikt vispārējo kārtību, kā uzņēmumā tiek piešķirti atvaļinājumi?

Nākamais jautājums

2.Kam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kuros gadījumos ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā ir pieļaujama?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Ja darbinieks rakstiski nav lūdzis samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, izmaksāt citā laikā, kad darba devējam jāizmaksā minētā samaksa?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām. Cik garai jābūt īsākajai nepārtrauktajai daļai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Vai darba devējs var uzteikt darbiniekam darbu, ja darbinieks atrodas atvaļinājumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Ja darbiniekam nepiešķir piemaksu par virsstundu darbu, bet to aizstāj ar apmaksātu atpūtu, vai šo atpūtu var pievienot ikgadējam atvaļinājumam?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Pie kādiem nosacījumiem darbiniekam Darba likums atļauj nepiešķirt pilnu ikgadējo atvaļinājumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Ja darbinieks atvaļinājuma laikā saslimst un viņam ir pārejoša darbnespējas lapa, kas notiek ar atvaļinājumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ja darbinieks rakstiski lūdz samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, izmaksāt citā laikā, kad ir pēdējā diena, kad darba devējam jāizmaksā minētā samaksa?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām. Vai atvaļinājumu var izņemt pa atsevišķām dienām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kad darbinieks var pieprasīt savu pirmo atvaļinājumu un darba devējam ir pienākums to piešķirt?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Ja darbinieks nav izmantojos pilnu viņam pienākošos atvaļinājumu, cik ilgi var pārcelt neizmantoto atvaļinājuma daļu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Ja darbiniekam atvaļinājuma laikā saslimst bērns un darbiniekam ir pārejoša darbnespējas lapa, kas notiek ar atvaļinājumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Atzīmējiet, kuros no minētajiem gadījumiem tiek piešķirts 3 dienas ilgs papildatvaļinājums?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu