Strādā vesels

Paslīdēšanas, aizķeršanās un paklupšanas riski un to novēršana

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par paslīdēšanas, aizķeršanās un paklupšanas riskiem darba vidē iespējām tos novērst. Šajā testā ir 15 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Ko no minētā iespējams izmantot, lai kāpņu pakāpieni neslīdētu?

Nākamais jautājums

2.Cik drošības zīmes jāizvieto vietā, kur tiek veikti telpas mitrā uzkopšana?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Kuri no minētajiem apgalvojumiem ir patiesi attiecībā uz sniega lāpstas izvēli?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kurš no minētajiem apgalvojumiem ir patiess attiecībā uz pretslīdes lentām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kura no metodēm ir droša rokas instrumentu uzglabāšanai un / vai izmantošanai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kas ir attēlā redzamais priekšmets?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kas no minētā neizraisa kritienus vienā līmenī (kritieni vienā līmenī nozīmē, ka darbinieks piezemējas tajā līmenī, kur iepriekš atradušās viņa kājas)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kuri no apgalvojumiem par paklupšanas, aizķeršanās un paslīdēšanas novēršanu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kura vecuma darbinieki visbiežāk cietīs nelaimes gadījumos, kuru cēlonis ir paslīdēšana, paklupšana vai aizķeršanās darba vietās?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kas no minētajiem ir sliktas prakses piemēri attiecībā uz drošas darba vides uzturēšanu un var izraisīt nelaimes gadījumus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Krītot viena no biežākajām traumām ir roku kaulu lūzumi. Lielā mērā to nosaka apstākļi, ko krītošais cilvēks dara ar savām rokām kritiena laikā. Ko vajadzētu darīt ar rokām krišanas gadījumā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kas no minētā var veicināt aizķeršanos, paklupšanu, paslīdēšanu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kas no minētā ir pareizs attiecībā uz kāpšanu pa stacionārām kāpnēm?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kā rīkoties, ja ir jānes tik liels priekšmets, ka nevar redzēt, kur jāiet?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kuri no apaviem veicina paslīdēšanu, aizķeršanos un paklupšanu?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu