Strādā vesels

Elektrodrošība

1/4

Tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par elektrodrošību, ar elektrību saistītiem riskiem darba vidē un iespējām tos novērst. Testā ir 20 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Šis tests tapis sadarbībā ar AS "Sadales tīkls".

Tests tapis sadarbībā ar: AS

Drukāt Sākt testu

1.Kuri no minētajiem apgalvojumiem ir patiesi par elektrodrošības grupu piešķiršanu darbiniekiem?

Nākamais jautājums

2.Kādas elektrodrošības grupas piešķir pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai darbiniekam, kurš jaunāks par 18 gadiem, var piešķirt elektrodrošības grupu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Uz cik ilgu laiku maksimāli drīkst piešķirt elektrodrošības grupu (līdz nākamajai zināšanu pārbaudei)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Elektropārvades līniju aizsargjoslās aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kuras no uzskaitītajām rīcībām ir pareizas lauksaimniecības tehnikas vadītājam, ja darba veikšanas laikā tehnikas daļa ir aizķērusi gaisvadu elektrolīnijas vadus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kas ir elektroietaise?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kāds darba telpas grīdas segums labi vada elektrību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Telpas pēc to elektrobīstamības iedala sevišķi bīstamās telpās, telpās ar paaugstinātu elektrobīstamību un telpās bez papaaugstinātas elektrobīstamības. Kādas darba telpas var saukt par telpām bez paaugstinātas elektrobīstamības?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Visi zemāk minētie faktori ietekmē elektriskās strāvas iedarbības bīstamību uz cilvēka organismu. Atzīmējiet no tiem 2 BŪTISKĀKOS, kas visvairāk ietekmē elektrotraumas sekas!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Kuri no minētajiem pasākumiem ir obligāti nepieciešami metinātājam, veicot elektrometināšanas darbus?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuri no minētajiem ārējās vides faktoriem pastiprina elektriskās strāvas iedarbības bīstamību uz cilvēka organismu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kas no minētā var izraisīt elektrotraumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Gūstot elektrotraumu, rodas veselības traucējumi. Kurus no minētajiem var izraisīt elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Atzīmējiet, kuri no apgalvojumiem par elektrotraumām ir patiesi

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kuri no uzskaitītajiem ir individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļi elektroietaisēs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

17.Kādās mērvienībās mēra elektrisko pretestību?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

18.Cik voltu spriegumam drīkst pieslēgt pārnēsājamos gaismekļus autotransporta mazgāšanas telpā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

19.Ja darbinieks ikdienā pastāvīgi veic darbu ar dažādām elektroierīcēm, vai šiem darbiniekiem ir nepieciešams veikt obligāto veselības pārbaudi (OVP) saistībā ar darbu īpašos apstākļos – darbi ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar spriegumu 50V un lielāku?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

20.Atzīmējiet, kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem ir patiesi

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu