Strādā vesels

Jonizējošais starojums darba vidē

1/4

Šis tests ir paredzēts zināšanu pārbaudei par jonizējošo starojumu darbā. Testā izmantota arī informācija, ko sagatavojis Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs. Šajā testā ir 16 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Tests tapis sadarbībā ar: LU Ķīmijas fakultāti

Drukāt Sākt testu

1.Licences darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniedz Radiācijas drošības centrs. Kuras valsts institūcijas sastāvā ietilpst šis centrs?

Nākamais jautājums

2.Atkarībā no saņemtās jonizējošā starojuma devas darbinieki iedalās A kategorijas un B kategorijas darbiniekos. A kategorijas darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veic Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Aroda un radiācijas medicīnas centra arodslimību ārsti, B kategorijas - jebkurš arodslimību ārsts. Ja paredzamā efektīvā doza, ko darbinieks saņems, ir 4,5 mSv gadā, tad kurai kategorijai viņš pieder?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai operatoram (darba devējam) savā teritorijā ap katru jonizējošā starojuma avotu ir jānosaka sava kontroles zona (teritorija)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Vai operatoram (darba devējam) jāizveido radiācijas drošības struktūrvienība, ja darbinieki lieto 11 rentgeniekārtas?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Kuram no minētajiem nav jāaprēķina paredzamās apstarošanas varbūtību un lielumu operatora (darba devēja) kontrolētajā zonā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Ja tiek veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, operatoram (darba devējam) ir jāizstrādā darba vietas monitoringa programm. Kas no zemāk minētā ir tajā jāiekļauj?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Kāds ir efektīvās dozas pamatlimits darbiniecei - grūtniecei un mātei, kas baro bērnu ar krūti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Radons ir dabiskas izcelsmes jonizējošā starojuma avots. Kurās darba vietās Latvijā saskaņā ar Radiācijas drošības centra veiktajiem mērījumiem ir vērojama paaugstināta radona koncentrācija?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Kuri no zemāk minētajiem apgalvojumiem par individuālās jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņām ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Kurās no minētajām darba vietām Latvijā jonizējošais starojums ir tipisks darba vides riska faktors?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Efektīvās dozas pamatlimits iedzīvotājiem 1 mSv/gadā. Vai tajā tiek ieskaitīts arī apstarojums no dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem un apstarojumu medicīniskās apstarošanas laikā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kura no attēlā redzamajām drošības zīmēm brīdina par radioaktīvu vielu vai jonizējošu starojumu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Kuri no minētajiem pasākumiem ir piemēroti radona koncentrācijas samazināšanai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

14.Kas no zemāk minētā ir jānodrošina operatoram (darba devējam)?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

15.Kuros no zemāk minētajiem gadījumiem operatoram (darba devējam) jāaizpilda pārskata veidlapa un jāiesniedz Radiācijas drošības centrā līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

16.Kurš no zemāk minētajiem nav aizsardzības princips, ko izmanto darbā ar jonizējošā starojuma avotiem?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu