Strādā vesels

Attālinātais darbs

1/4

Šis tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par attālinātā darba veikšanu. Šajā testā ir 12 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

Drukāt Sākt testu

1.Kādiem darba vides riskiem var būt pakļauts nodarbinātais, strādājot attālināti?

Nākamais jautājums

2.Kāda ir maksimālā attālinātā darba laika proporcija attiecībā pret kopējo darba laiku, kas noteikta normatīvajos aktos?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Vai darba devējam ir jākompensē izdevumi, kas darbiniekam radušies, strādājot attālināti?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Nodarbinātais, kurš veic darbu attālināti, sadarbojas ar darba devēju darba vides risku novērtēšanā un sniedz darba devējam informāciju par attālinātās darba vietas apstākļiem, kas, nodarbinātajam veicot darbu, var ietekmēt viņa drošību un veselību. Kurš no minētajiem apgalvojumiem saistībā ar iepriekš minēto ir patiess?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Lūdzu, atzīmējiet, kuri no minētajiem apgalvojumiem par krēslu darbam mājās pie datora ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikti tie darbinieka izdevumi, kas viņam radušies, strādājot attālināti. Kāda ir minēto darbinieka izdevumu maksimālā noteiktā summa, strādājot pilnas slodzes darbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Vai pārvadājumu pakalpojumu sniegšana ir uzskatāma par attālināto darbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Kurš ir atbildīgs par darba vides risku novērtēšanu attālinātajās darba vietās?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Lūdzu, atzīmējiet, kuri apgalvojumi par darba devēja pienākumiem ir patiesi attiecībā uz nodarbinātajiem, kas veic darbu attālināti, salīdzinot ar darba devēja pienākumiem attiecībā uz tiem nodarbinātajiem, kas strādā uzņēmuma telpās!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ja portatīvais dators tiek izmantots ilgstoši, ieteicams tam pieslēgt lielāka izmēra monitoru, tastatūru un datorpeli (piemēram, izmantojot t. s. “paplašinājuma bāzi” vai “dokstaciju”). Ko saprot ar vārdu "ilgstošs"?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Lūdzu, atzīmējiet, kuri apgalvojumi par monitora novietojumu ir patiesi!

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuri no minētajiem nosacījumiem ir jāievēro, lai 2021. taksācijas gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiktu aplikti darbinieka izdevumi, kas saistīti ar darba veikšanu attālināti un kurus sedz darba devējs?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu