Strādā vesels

Aizsargapģērba un darba cimdu izvēle

1/4

Tests ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba apģērba un darba cimdu izvēli. Testā ir 13 jautājumi.
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas.
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.

Drukāt Sākt testu

1.Ko nozīmē attēlā redzamā piktogramma, ja ar to ir marķēts darba apģērbs?

Nākamais jautājums

2.Kas no minētā jāņem vērā, izvēloties cimdus aizsardzībai pret ķīmiskām vielām?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

3.Ko nozīmē attēlā redzamā piktogramma, ja ar to ir marķēts darba apģērbs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

4.Kādu informāciju par darbu ar ķīmiskajām vielām sniedz tabula, kas redzama attēlā?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

5.Ko nozīmē attēlā redzamais darba cimdu marķējums?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

6.Kuri no minētajiem aspektiem jāņem vērā, izvēloties augstas redzamības apģērbu?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

7.Cimdi var pasargāt darbiniekus no inficēšanās ar slimībām, ko pārnes ar asinīm. Kuri apgalvojumi par cimdu lietošanu ir patiesi?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

8.Ko nozīmē attēlā redzamā piktogramma, ja ar to ir marķēts darba apģērbs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

9.Vai darbinieks drīkst iznest savu darba apģērbu ārpus uzņēmuma teritorijas, ja darba vidē viņš ir pakļauts kancerogēnu iedarbībai?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

10.Ko nozīmē attēlā redzamā piktogramma, ja ar to ir marķēts darba apģērbs?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

11.Ko nozīmē attēlā redzamais darba cimdu marķējums?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

12.Kuri no apgalvojumiem ir patiesi par aizsargapģērba izvēli?

Nākamais jautājums Iepriekšējais jautājums

13.Ko nozīmē attēlā redzamā piktogramma, ja ar to ir marķēts darba apģērbs?

Pabeigt Iepriekšējais jautājums

Rezultāts

Vidējais rezultāts:
0%
Tu atbildēji pareizi uz
0%
jautājumu