Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs-meistarklase "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana veselības aprūpes nozarē". PIETEIKŠANĀS SLĒGTA.

Datums: 2023. gada 17. oktobris Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.Pielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē profesionālās pilnveides semināru

“ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana veselības aprūpes nozarē”

 

Semināra mērķis:

Nodrošināt ar informāciju par svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi saskaroties ar darba vides ķīmiskajiem riska faktoriem (piemēram, mērījumu plānošanas stratēģija, vielu kombinētās mijiedarbības izvērtējums, atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, u. c.), kā arī diskutēt par aktuālākajiem problēmu jautājumiem.

Mērķauditorija:

Darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības vecākie speciālisti un darba aizsardzības kompetentie speciālisti.


Programmā ietvertās tēmas:

  • Medicīnas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās vielas un produkti, kancerogēnie faktori;
  • Likumdošanas prasības ķīmisko vielu un produktu apritei darba vidē – REACH, CLP un DDL regulas;
  • Ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtēšanas principi. Aizsargcimdu izvēle atbilstoši veicamajam darbam;
  • Nozarē strādājošo speciālistu praktiskā pieredze un problēmu jautājumu izdiskutēšana.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2023. gada 17. oktobrī, plkst. 10.00-14.15 (pieslēgšanās no 9.45);

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.

Pieteikšanās:

  • SLĒGTA.
  • Informācijai: Tālrunis: 29437702; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi.

 

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (6 KP jeb 6 akadēmiskās stundas).
Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli.

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2023. gadam” ietvaros.