Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana būvniecības nozarē". PIETEIKŠANĀS SLĒGTA.

Datums: 2023. gada 19. oktobris Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.Pielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta Prezentācijas: Atvērt Video: Atvērt

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē profesionālās pilnveides semināru

“ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana būvniecības nozarē”

Semināra mērķis:

Nodrošināt informāciju par svarīgākajām problēmām, riska novērtējumu, risinājumiem un labo praksi saskaroties ar darba vides ķīmiskajiem riska faktoriem (piemēram, mērījumu plānošanas stratēģija, vielu kombinētās mijiedarbības izvērtējums, atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle u. c.), kā arī diskutēt par aktuālākajiem problēmu jautājumiem.

Mērķauditorija:

Darba aizsardzības vecākie speciālisti un darba aizsardzības kompetentie speciālisti.


Programmā ietvertās tēmas:

  • Darba vides ķīmisko riska faktoru ietekmes aktualitāte Latvijā un ES, svarīgākās sekas;
  • Ķīmisko darba vides riska faktoru radītā riska novērtēšanas principi, svarīgākās problēmas;
  • Dažādu preventīvo pasākumu plānošana (IAL, OVP u.c.);
  • Nozarē strādājošo speciālistu praktiskā pieredze un problēmu jautājumu diskutēšana.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2023. gada 19. oktobrī, plkst. 10.00-14.15;

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.

Lektors: Inese Mārtiņsone, Dr.med., MSc.Chem. Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) 

Pieteikšanās:

  • SLĒGTA.
  • Informācijai: Tālrunis: 29437702; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (6 KP jeb 6 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli un kafijas pauze.

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2023. gadam” ietvaros