Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs "Darba vides ergonomiskie riska faktori zivsaimniecības nozarē"

Datums: 2023. gada 17. oktobris Laiks: 10:30
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.Pielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikties 17.10.2023.: Atvērt

RSU Darba drošības un vides veselības institūts 

organizē

tiešsaistes semināru

„Darba vides ergonomiskie riska faktori zivsaimniecības nozarē”

Semināra mērķis:

Uzlabot darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu zināšanas par darba aizsardzības jautājumiem un aktualitātēm attiecībā uz ergonomiku un pārslodžu izraisītajām arodslimībām zivsaimniecības nozarē, to agrīnu diagnostiku un preventīvo pasākumu iespējām.

Mērķauditorija:

Darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības vecākie/kompetentie speciālisti, uzņēmēji, arodbiedrību biedri, personāla vadītāji, arodslimību un arodveselības ārsti, u.c. interesenti.


Programmā ietvertās tēmas:

  • Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā.
  • Tipiskākās darba pozas zivsaimniecības nozarē nodarbinātajiem.
  • Tipisko ergonomisko kaitīgo darba vides faktoru piemēri zivsaimniecības nozarē – to radītie riski un iespējamās sekas.
  • Ergonomisko risku novērtējums.
  • Preventīvo pasākumu iespējas zivsaimniecības nozarē nodarbinātajiem. 

Semināra programma pielikumā. 

Semināra norises laiks un vieta:

2023. gada 17. oktobris, plkst. 10.30 – 12.45;

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu. 

Pieteikšanās:

  • TIKAI elektroniski: http://stradavesels.lv/kalendars/event-7463/pieteikties-17.10.2023./
  • Informācijai: tālrunis: 29437702; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (3KP jeb akadēmiskās izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli.

 

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2023. gadam” ietvaros.