Strādā vesels

Seminārs pedagogiem Bauskā "Droša un veselīga skolas vide"

Datums: 2014. gada 10. novembris
Vieta: Bauska, Bauskas novada administrācija, Izglītības nodaļa (2.stāvā), Katoļu iela 3, Bauska, plkst. 12:00-16:00

RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un Valsts Darba inspekciju turpina organizēt 2013. gada rudenī iesākto semināru ciklu ,,Droša un veselīga skolas vide” Latvijas novados. 

Semināra mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par iespējamiem risinājumiem, kā stiprināt savu personīgo veselību un drošību darba vietā, un sniegt metodisku atbalstu, kā veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās. 

Veidojot mācību materiālus, skolotāji tiks aicināti ievērot, ka mācību materiālā arī ilustrācijai jābūt ar skaidru mācību uzdevumu; attēlā jāpievērš uzmanība drošas rīcības un jā-darbības demonstrējumam; ja attēlota nedroša uzvedība, tad nepieciešams drošās uzvedības apliecinājums vismaz ar uzdevumu, bet vislabāk – arī ar drošās rīcības attēlojumu; ja veselības un drošības jautājumu mācīšanai īpaši pirmsskolā un sākumskolā tiek izmantots literārs teksts vai attēls, kurā nedarbojas cilvēki, papildus jāveido uzdevumi, kuros aktualizēta cilvēka (bērna bērnam pazīstama ikdiena) rīcība.

Semināra mērķauditorija ir pedagogi un izglītības iestādēs nodarbinātie, kuru darba vide ir skola vai mācību iestāde.

Par iespēju piedalīties seminārā vairāk uzziniet, rakstot uz Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. vai pa tālr. 67409139 vai sazinoties ar konkrētā semināra kontaktpersonu Ģirtu Bernautu, tel. 26562301.