Strādā vesels

Labas prakses balvas konkursa "Zelta ķivere" pieteikšanās termiņš

Datums: 2022. gada 2. septembris Laiks: 23:59
Vieta: ElektroniskiPielikums: Lejupielādēt (DOCX)

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, papildus Eiropas līmeņa konkursam Latvija rīko nacionālos labas prakses konkursus arī tajos gados, kad Eiropas līmeņa konkursi nenotiek. Tā 2022. gadā Eiropas informatīvās kampaņas “Strādā gudri, nevis smagi” ietvaros labas prakses balvas konkursa laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas parāda produktivitātes uzlabojumus, ja veikti vienkārši uzlabojumi darba apstākļos.

Mērķi un uzdevumi

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa nolikuma mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas parāda, ka vienkārši uzlabojumi darba apstākļos uzlabo darbinieku produktivitāti;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības un pozitīvo ietekmi uz darbinieku produktivitāti un uzņēmējdarbības rādītājiem.

 Labas prakses balvu konkursa mērķis 2022. gadā ir

 uzskatāmi parādīt pozitīvo darba aizsardzības pasākumu ietekmi uz darbinieku produktivitāti un uzņēmējdarbību kopumā.

 

Iedvesmai ieskaties iepriekšējo gadu piemēros (atzīmētas labas prakses balvas ieguvēju prezentācijas):

2021.gada 28.aprīlī notikušā vebināra "Zelta ķivere - trīs soļi līdz uzvarai" tiešraides ieraksts ir pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=gxBQ8kvomGY. Lai gan vebinārs tika organizēts iepriekšējā gadā un konkursa tēma bija cita, tomēr tajā iekļauti dažādi padomi no žūrijas komisijas un iepriekšējo gadu dalībniekiem.