Strādā vesels

2021.gada Darba aizsardzības filmu konkursa pieteikšanās termiņš

Datums: 2021. gada 6. oktobris Laiks: 23:59
Vieta: TiešsaistePielikums: Lejupielādēt (DOC)

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

  • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

2021. gada prioritāte ir muskuļu-skeleta sistēmas slimību profilakse un ergonomisko problēmu risināšana konkrētās nozarēs vai darba veidos.

Konkursu rīko: Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

Konkursa balvu fonds: 3 (trīs) balvas, katra 1600,00 Eiro (viens tūkstotis seši simti eiro 00 centu) apmērā (bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā).

Lēmumu par konkrētu pretendentu atbalstīšanu pieņems konkursa žūrija, kurā ietilpst Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Katrs Pretendents var saņemt atbalstu tikai par vienu sagatavoto materiālu.

Konkursa norises laiks

Konkursa izsludināšanas datums: 22.09.2021.

Pieteikumu pieņemšana līdz: 06.10.2021.

Pieteikumu izvērtēšana un žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 15.10.2021.

Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 20.10.2021.

Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 10.12.2021.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanās konkursam notiek, Pretendentiem iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Nolikuma 1.pielikums):

  • Pieteikums ir jānosūta elektroniskā formātā kā Microsoft Word dokuments;
  • Pieteikumam iespējams pievienot dažādu papildus informāciju (videomateriālus, fotoattēlus utmldz.);
    • Ja pretendents iesniedz konkursam pieteikumu par jau sagatavotu filmu, tā jāiesniedz kopā ar pieteikumu vai nu kā atsevišķs CD/DVD disks vai arī pieteikumā jānorāda saite uz tās atrašanās vietu internetā.